Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

divadlo9b_191

FRAUS - partnerská škola

Provoz školy od 30.11.2020 - INFO

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
vzhledem k novým vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od pondělí 30. listopadu 2020 Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.

Vstup do školy (týká se všech tříd)
• Pouze pro “družinové” žáky bude k dispozici od 6:00 hod. ranní družina a po výuce až do 16:30 hod. odpolední školní družina.
• Od pondělí 30.11. v 7:40 hod. (a stejně i v dalších dnech) bude sraz žáků 7.C a tříd označených písmenem A před hlavním vstupem do školy na předem označených místech a sraz žáků 8.C a tříd označených písmenem B před vstupem do školy ze školního hřiště (u schodiště do jídelny). Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují. Na vyzvání se žáci třídy přes květinovou halu přemístí ke své kmenové třídě (v bundě a botech). Do třídy žák vstupuje zutý/v přezůvkách, bundu si přehodí přes židli. Žáky z ranní družiny přivede do třídy vychovatelka.

Výuka
• Žáci 1. stupně a 9. ročníků se budou vzdělávat prezenční formou ve škole, žáci 6. až 8. ročníků rotační výukou, tzn. 6.+7. ročníky v liché týdny prezenčně ve škole a v sudé týdny distančně/on-line z domova, 8. ročníky v liché týdny distančně/on-line z domova a v sudé týdny prezenčně ve škole. Podle kalendáře je 30.11.-4.12. lichý týden.
• Pro všechny žáky bude na EduPage zveřejněn upravený rozvrh hodin (pro prezenční i distanční výuku).
• Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu.

Hygienická pravidla
• Při vstupu do školy a během dne podle potřeby provede každý žák dezinfekci rukou.
• Žáci s příznaky infekčního onemocnění nebudou vpuštěni do školy.
• Ve vnitřních prostorách školy bude mít každý žák povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (roušku) po celou dobu pobytu ve škole - žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy rouškami (2x).
• Zákonným zástupcům a dalším osobám bude v období mimořádného opatření vyhlášeného MZd omezen vstup do školy.

!!!Upozornění!!!
Ve dnech 21.+22.12.2020 bude vyhlášeno ředitelské volno.

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2021 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.