Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

divadlo9a_129

FRAUS - partnerská škola

Informace k provozu školy od 11.1. do 22.1.2021 > prodlouženo do 28.1.2021

Provoz školy v období od 11. do 22. ledna 2021 (prodlouženo do 28.1.2021) i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. do 10. ledna 2021 (viz níže - Provoz školy od 4.1.2021 - INFO). 

Informace k provozu školy a nástupu žáků do školy v únoru 2021 budou upřesněny dle rozhodnutí Vlády ČR v následujících dnech. 

!!!Známky na vysvědčení za 1. pololetí budou žákům a rodičům zpřístupněny ve čtvrtek 28.1.2021 ve školním systému EduPage. Výpis z vysvědčení obdrží žáci 1. a 2. ročníků ve čtvrtek 28.1. a ostatní žáci po návratu do školy!!!

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy

Naše škola byla pověřena od 4.1.2021 vykonávat nezbytnou péči o děti pracovníků vybraných profesí

Dle usnesení Vlády České republiky č. 1378 a rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 477/2020/COV19 byla naše škola pověřena vykonávat nezbytnou péči o děti pracovníků vybraných profesí (seznam profesí zde) a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené školy.

Podmínky přijetí:
1) Věk žáka 6 – 10 let
2) Dítě netrpí viditelnými příznaky onemocnění, nemá zvýšenou teplotu.
3) Alespoň jeden ze zákonných zástupců je pracovníkem vybraných profesí (nutno předložit průkaz zaměstnavatele)

Dohled nad dětmi je zajištěn od 6:30 do 16:30 v prostorách školní družiny ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4. Oběd je pro děti zajištěn ve školní jídelně. Při prvním předání dítěte je nutné vyplnit nezbytné údaje do příslušného formuláře, který s Vámi vyplní školský pracovník.

Žáci musí mít přezůvky a svačinku (2x), vlastní roušku (2x)

V případě dotazů volejte na tel. č. 604 111 737 (vedoucí školní družiny) nebo 736 633 314 (ředitel školy).

Provoz školy od 4.1.2021 - INFO

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od pondělí 4. ledna 2021 Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.
a) 1. a 2. třídy (prezenční výuka ve škole)
• Pro žáky bude k dispozici od 6:00 hod. ranní družina a po výuce až do 16:30 hod. odpolední školní družina.
• V pondělí 4.1. v 7:45 hod. (a stejně i v dalších dnech) bude sraz žáků 1.A a 2.A před hlavním vstupem do školy a sraz žáků 1.B a 2.B před vstupem do školy ze školního hřiště (u schodiště do jídelny). Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují. Zde si žáky vyzvedne třídní učitelka. Žáky z ranní družiny přivede do třídy vychovatelka.
• Upravený rozvrh hodin pro prezenční výuku bude zveřejněn na EduPage.
• Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu.
b) Ostatní třídy (distanční výuka z domova)
• Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
• Upravený rozvrh hodin pro distanční výuku bude zveřejněn na EduPage.
• Oběd si bude možno vyzvednout do jídlonosičů mezi 11:00 až 13:00 hod. (rampa jídelny).
c) Hygienická pravidla
• Při vstupu do školy a během dne podle potřeby provede každý žák dezinfekci rukou.
• Žáci s příznaky infekčního onemocnění nebudou vpuštěni do školy.
• Ve vnitřních prostorách školy bude mít každý žák povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (roušku) po celou dobu pobytu ve škole - žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy rouškami (2x).
• Zákonným zástupcům a dalším osobám bude v období mimořádného opatření vyhlášeného MZd omezen vstup do školy.
 
Mgr. Milan Sluka, ředitel školy

Vánoční přání

Vážení rodiče, milí žáci,

přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok plný pohody, zdraví a spokojenosti. Všichni si budeme přát, aby se ten následující rok vrátil do normálních kolejí, žáci mohli chodit zase pravidelně do školy a bez roušek a naše škola mohla důstojně oslavit své 50. výročí.

Vedení školy

Předání finančního daru FOD Klokánek v Litoměřicích

Naše škola má ve své spádové oblasti zařízení, ve kterém obětaví pracovníci každý den pečují o týrané, zanedbané nebo jinak sociálně ohrožené děti. Některé z těchto dětí navštěvují i naši školu. Tímto zařízením je FOD Klokánek v Litoměřicích. Zaměstnanci naší školy se rozhodli litoměřickému Klokánku za tuto chvályhodnou činnost poděkovat a uspořádat finanční sbírku. Výtěžek sbírky ve výši 7500 Kč byl předán paní Sylvě Beránkové, pracovnici litoměřického Klokánku.

Zároveň Klokánku přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně splněných přání, radosti a štěstí do nového roku 2021.

Zaměstnanci školy

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2021 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.