Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

Naše škola host...

FRAUS - partnerská škola

Informace k provozu školy od 1.3. do 21.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci přijala Vláda ČR dne 26. února 2021 krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje v období od 1.3. do 21.3.2021 osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základní školy ve škole.
1.3. - 5.3.2021:
• jarní prázdniny (výuka neprobíhá)
8.3. - 21.3.2021:
• všechny třídy se budou vzdělávat distančním způsobem z domova
• upravený rozvrh hodin pro distanční výuku bude žákům 1. a 2. ročníků zveřejněn na EduPage, ostatním ročníkům se rozvrh hodin pro distanční výuku nemění
• dotovaný oběd (objednaný den předem) si bude možné vyzvednout do jídlonosičů v CŠJ (u parku)

Ošetřovné:
• podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení
• rodiče mohou informace o ošetřovném nalézt na

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy

Naše škola byla pověřena od 4.1.2021 vykonávat nezbytnou péči o děti pracovníků vybraných profesí

V době od 1.3. do 21.3.2021 dle usnesení Vlády ČR č. 212 budeme i nadále vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let pracovníků vybraných profesí (PVP - viz níže + doplněné o zaměstnance podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury).

Pokud budou PVP tuto péči pro své dítě požadovat i po dobu jarních prázdnin, tedy v období od 1.3. do 5.3.2021, nahlásí tuto skutečnost naší škole nejpozději do 1.3.2021 do 9 hod. Jestliže nebudou do této doby přihlášeni žádní žáci, začne péče o děti od 8.3.2021.


 V době od 15.2.2021 do ukončení platnosti usnesení Vlády ČR č. 130 nebo stavu nouze budeme i nadále vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let pracovníků vybraných profesí.


Dle usnesení Vlády České republiky č. 1378 a rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje č. 477/2020/COV19 byla naše škola pověřena vykonávat nezbytnou péči o děti pracovníků vybraných profesí (seznam profesí zde) a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky určené školy.

Číst dál...

Provoz školy od 1.2.2021 - INFO

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 (od 15.2.2021 do ukončení platnosti usnesení Vlády ČR nebo stavu nouze pokračuje nastavený režim) tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Číst dál...

Provoz školy od 4.1.2021 - INFO

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,
vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od pondělí 4. ledna 2021 Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.

Číst dál...

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2021 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.