Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

skotsko_18

mesto ltm

MAP Ltm

FRAUS - partnerská škola

Informace pro rodiče "budoucích" prvňáčků

Několik informací o výuce cizích jazyků na ZŠ U Stadionu

1) Žáci (rodiče) si zvolí 1.cizí jazyk (Aj nebo Nj) již v 1.třídě a jeho výuka pak pokračuje až do 9.třídy s kvalifikovaným učitelem příslušného jazyka
2) Od 6.ročníku přibyde žákům 2.cizí jazyk (Aj nebo Nj) a jeho výuka pak pokračuje až do 9.třídy
3) Výuka 1.cizího jazyka probíhá za účasti lektora – rodilého mluvčího:
  • v 1. – 4.třídě – 1 hod./týdně spolu s českým učitelem cizího jazyka
  • v 5. – 9.třídě – 1 hod./týdně konverzace v 1.cizím jazyce
4) Týdenní hodinová dotace výuky cizích jazyků:
Ročník 1.cizí jazyk

Konverzace
v 1.cizím jazyce
s rodilým mluvčím

2.cizí jazyk
1.ročník 2    
2.ročník 2    
3.ročník 3    
4.ročník 4    
5.ročník 3    
6.ročník 3 1 3
7.ročník 3 1 3
8.ročník 3 1 3
9.ročník 3 1 3
5) Výuka cizích jazyků probíhá ve skupinách s menším počtem žáků
6) Na podporu výuky cizích jazyků absolvují žáci 2.stupně každoročně výměnné pobyty u našich partnerských škol (SRN – Fulda; Švýcarsko – Alpnach)
 

Rádi byste si naši školu prohlédli?

Tak přijďte. Jste srdečně zváni na prohlídku školy.
 

Školní družina

Místo pro zájmové vyžití dětí, pro regeneraci sil dětí po vyučování, pro rozvíjení tvořivosti, pro posilování sebevědomí, pro radost, pro komunikaci vychovatele a rodičů.
 

Kroužky

V naší škole aktivně pracuje řada zájmových kroužků (pro žáky školy zdarma), a to jak pod vedením učitelů (deskových a logických her, šachy, výtvarný, novinářský, sportovní, dramatický ...), tak i v rámci školní družiny (veselá věda, taneční, počítačový, aerobik, basketbal s Aj rodilým mluvčím, plavání).
 

Školní jídelna

V budově školy je umístěna školní jídelna, ve které se žáci i učitelé stravují. Mají na výběr ze tří jídel a spoustu příloh (saláty ovocné nebo zeleninové, dezerty, pití ...)
 

Dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče

Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole.
 

Matematika prof. Hejného

Od 1.třídy je žákům nabízena (vedle klasické výuky matematiky) i výuka matematiky podle metod prof. Hejného, která rozvíjí logické myšlení.
 

Etická výchova ve škole

Vizí etické výchovy je morálně vyzrálý člověk, který se vyznačuje empatií, kreativitou, zdravým sebevědomím, pozitivním hodnocením sebe i jiných a prosociálními formami chování (jsme pilotní školou, ve které jsou ověřovány nové učebnice Etické výchovy).
Splněním podmínek získala naše škola ocenění Etická škola stříbrného stupně.

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2022 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.