Kalendář akcí

po út st čt so ne
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Blížící se akce

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Ze školní fotogalerie

lvz2016_7

FRAUS - partnerská škola

Školská rada

 
Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) musí být při každé základní, střední a vyšší odborné škole nově zřízena školská rada. Jedná se o orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy. Zřízení školské rady a její pravomoci jsou zakotveny v § 167 a §168 uvedeného zákona.
Volební řád pro volby členů školské rady vydal zřizovatel školy Město Litoměřice. Ten rovněž tímto usnesením stanovil, počet 6-ti členů školské rady pro naši školu.

Z výše uvedených dokumentů ve stručnosti uvádím:

 • třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel Město Litoměřice (2 členy), třetinu volí zástupci nezletilých žáků a zletilý žáci (2 členy) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (2 členy),
 • funkční období členů školské rady je tři roky
 • školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně
 • členství ve školské radě je čestné; zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin, odvoláním.

 

Výsledky voleb členů školské rady - 2017

Volby členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a dalších osob a z řad pedagogických pracovníků školy se uskutečnily 29. března 2017 a 5. dubna 2017. Volby se konaly tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva. Na základě výsledků hlasování byli za členy školské rady zvoleni:
 
z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a dalších osob
 • Vladimír Hervert ml.
 • Petr Schuster
z řad pedagogických pracovníků školy
 • Mgr. Veronika Lorencová (od 1.9.2019 - Mgr. Václav Dycka)
 • Mgr. Radek Pluhař
jmenováni zřizovatelem - Město Litoměřice
 • Ing. Radek Lončák, MBA
 • Ing. Marcela Škrancová

 

Zápisy ze zasedání ŠR

ze dne 2.10.2014 PDF
ze dne 30.4.2015 PDF
ze dne 8.10.2015 PDF
ze dne  19.4.2016 PDF
ze dne  13.10.2016 PDF
ze dne  20.4.2017 PDF
ze dne 12.10.2017 PDF
ze dne 3.5.2018 PDF
ze dne 9.10.2018 PDF
ze dne 16.4.2019 PDF  
ze dne 10.10.2019 PDF
ze dne 28.5.2020 PDF 

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

 • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
 • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
 • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
 • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
 • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
 • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
 • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
 • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2020 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.