Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

Děti 1.stupně n...

FRAUS - partnerská škola

Čeština pro cizince

msmt logo

Bezplatná výuka českého jazyka
přizpůsobená potřebám žáků-cizinců ze třetích zemí

Naše škola se již v roce 2011 zapojila do rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí". Na základě tohoto programu jsou škole přidělovány finanční prostředky na krytí nákladů spojených s poskytováním výuky českého jazyka, která je přizpůsobena potřebám žáků–cizinců z třetích zemí. Tím se usnadní a umožní rychlejší integrace těchto žáků, poznání společenských zákonitostí naší společnosti a především se zabezpečí rozvoj komunikativní složky, což jim pomáhá při překonávání sociokulturních bariér.

Zpočátku jsme vzdělávali žáky pouze z naší školy, v současné době k nám docházejí na tuto výuku i žáci z jiných základních škol v Litoměřicích a okolí. Konkrétně se jedná o žáky, kteří přišli do naší země z Vietnamu, Mongolska, Azerbajdžánu či Ukrajiny, jejich počet kolísá mezi 5 a 9. Vzhledem k tomuto počtu k nim lze přistupovat individuálně. Výuka probíhá dvakrát týdně po vyučování, vždy po jedné vyučovací hodině. Vedou je zkušené učitelky jak 1., tak i 2. stupně, neboť věková struktura žáků – cizinců ze třetích zemí je 7 – 14 let. Při výuce se využívají jednak klasické učebnice českého jazyka, ale i různé doplňkové materiály, jazykové hry, používají se i interaktivní pomůcky, které má naše škola k dispozici nebo je zakoupila právě z prostředků rozvojového programu, řadu učebních materiálů si vytvářejí podle potřeby samy paní učitelky. Protože máme s touto výukou velmi dobré zkušenosti, žádáme opakovaně o finanční prostředky i na následující roky.

Vyhodnocení programu (klikněte na rok):

2013  ¦  2014  ¦  2015  ¦  2016  ¦  2017  ¦  2018

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2021 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.