Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

vanoce_74

mesto ltm

MAP Ltm

FRAUS - partnerská škola

Výzva MŠMT č. 02_18_063 Šablony II.

logolink op vvv

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009200
Název projektu: Podpora společného vzdělávání na ZŠ U Stadionu - 3
Číslo jednací projektu: MSMT-21023/2018-3

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Výzva podpoří na naší škole osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta a speciálního pedagoga. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (Kluby pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Kluby pro účastníky ŠD/ŠK).

Škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:

2.II/1 - Školní asistent (personální podpora ZŠ)
2.II/2 - Školní speciální pedagog (personální podpora ZŠ)
2.II/6 - Vzdělávání ped.pracovníků ZŠ (DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost, Kariérové vzdělávání)
2.II/17 - a) Čtenářský klub
2.II/17 - b) Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
2.II/17 - c) Klub komunikace v cizím jazyce
2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.V/11 - a) Čtenářský klub
2.V/11 - b) Klub zábavné logiky a deskových her

Schválený rozpočet projektu: 1 789 043Kč (z toho z ESF = 1 520 686,55 Kč a ze st.rozpočtu = 268 356,45 Kč)

Termín realizace projektu: 1.9.2018 - 31.8.2020

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2024 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.