Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Blížící se akce

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Ze školní fotogalerie

Mrazík - tanečn...

FRAUS - partnerská škola

Žákovský parlament

 
Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy, která tak získává informace od žáků o jejich problémech, přáních, připomínkách, ... V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 2.-9.tříd školy.
 

Zástupci tříd v žákovském parlamentu

2.A - Burnusová, Halml
parlament 2019 foto2.B - Trojáčková, Kratěk
3.A - Tlapáková, Kudera
3.B - Horáková, Šindelářová
4.A - Hájková, Strmeňová
4.B - Pleyerová, Kňourek
5.A - Tuháčková, Hasman
5.B - Váchová, Petříčková
6.A - Horák, Novotná
6.B - Ebringerová, Jedličková
6.C - Mazánková, Trojáčková
7.A - Čepková, Beškoski
7.B - Laczková, Gabčanová
7.C - Dvořák, Řehák
8.A - Arnold, Pachir
8.B - Matzkeová, Vostrovský
9.A - Hervertová, Pekárková
9.B - Navara, Luksch
 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 11. 2. 2020

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí:
     • Projekt EDISON
     • Školní diskusní fórum
        - členové žákovského parlamentu byli seznámeni s výsledky školního diskusního fóra ze dne 6. 2. 2020 (níže uvedené náměty pro naši školu jsou seřazeny sestupně podle preferencí účastníků fóra):
     • Automaty na pití a zdravou výživu (29 hlasů)
     • Změna výuky anglické konverzace (10 hlasů)
     • Vylepšení šaten na 1. stupni (7 hlasů)
     • Nové projektory (7 hlasů)
     • Papírové ručníky do tříd (7 hlasů)
     • Větší zrcadla na WC a jejich snížení (3 hlasy)
     • Sportovní den - malinovka (3 hlasy)
     • Záchody u jídelny (2 hlasy)
3) Plánované akce
     • Preventivní programy na II. stupni (v průběhu února 2020)
     • Burza škol v gotickém hradu 12. 2. (15-17 hod.)
     • Jarní prázdniny (24.2. - 1.3.)
     • Ověřovací anketa ke školnímu diskusnímu fóru (2. – 9. třídy) – po jarních prázdninách
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Vyvěšovat auktuální jídelní lístek na nástěnku u schodů na II. stupni.
     • Obnovit prodej svačin o velkých přestávkách.
     • Uskutečnit fotbalový turnaj během sportovního dne.
5) Ostatní
     • Do konce února je třeba zaplatit poplatek za lektora (300 Kč/pololetí).

Termín příštího jednání: 24. 3. 2020 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 14. 1. 2020

Program:

1) Zahájení
2) Probíhající akce
     • Tříkrálová sbírka pro opuštěné a týrané psy a kočky (pro útulek ve Velemíně) - do konce ledna možnost přinést krmivo do družiny
3) Plánované akce
     • st 22. 1. beseda s horolezcem Janem Trávníčkem pro 2. stupeň (květinová hala, od 11 hod.)
     • Uzavření klasifikace za I. pololetí do:
        - čt 23. 1. (1. stupeň),
        - pá 24. 1. (2. stupeň).
     • Klasifikační porada - po 27. 1. (odpadá odpolední vyučování)
     • Pololetní vysvědčení – čtvrtek 30. 1.
     • Pololetní prázdniny – pátek 31. 1.
     • Projekt EDISON (3.-7. 2.) - viz zápis z předchozího jednání ŽP
     • Školní diskusní fórum 6. 2. (celkem 30 účastníků; je třeba zvolit 2 zástupce z každé 5.-7. třídy a 3 zástupce z každé 8.-9. třídy; je třeba, aby z každé třídy byl minimálně 1 zástupce na fóru členem žákovského parlamentu; do pá 24. 1. je třeba nahlásit jména zvolených zástupců pí uč. Peterkové)
     • Lyžařský výcvik 7. tříd (8.-14. 2.) - Lučany nad Nisou
     • Burza základních škol 12. 2. v gotickém hradu (15-17 hod.)
4) Návrhy a připomínky žáků
    • Na dívčích toaletách (2. st., 2. patro) není dobudovaná stěna mezi kabinkami u okna, a proto nejsou z důvodu nedostatku soukromí příliš využívány.
     • Zvážit možnost úpravy parkování před budovou školy (včetně ne zcela vhodného umístění autobusové zastávky).

Termín příštího jednání: 11. 2. 2020 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 17. 12. 2019

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Sbírka oblečení pro Klokánek Litoměřice
     • Projektový den “Čertí den” 5. 12.
     • Návštěva kina Máj 9. 12. (program „Írán – zahalená krása“)
     • Sbírka finančních prostředků pro školu Barchando v Keni (vybráno přes 19000 Kč)
3) Plánované akce
     • Vánoční den 20. 12. 2019 (zkrácená výuka – 1. – 3. třídy do 11:40 hod., 4. – 5. třídy do 11:50 hod., 6. – 7. třídy do 12:35 hod., 8. – 9. třídy ve sportovní hale turnaj ve florbale do 13:00 hod.)
     • Projekt EDISON (3. - 9. 2. 2020) - bude probíhat v hodinách anglického jazyka a výchov. Prostřednictvím přednášek, diskuzí a interaktivních her, vedených zahraničními stážisty, se žáci seznámí se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a zároveň si procvičí komunikaci v anglickém jazyce.
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Zástupci 9. tříd vyjádřili přání znovu instalovat nápojový automat v květinové hale a zároveň i obnovit prodej svačin o velké přestávce.

Termín příštího jednání: 14. 1. 2020 v 7:30 hodin, učebna chemie

 
Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 19. 11. 2019

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení uplynulých akcí
     • Sběr kaštanů (zúčastnilo se 111 dětí, nasbíráno celkem 9.175 kg) + odměna pro 40 nejlepších sběračů (výlet do ZOO Praha)
     • Den masek 25. 10. 2019
4) Probíhající a plánované akce
     • Sbírka oblečení a bot pro Klokánek – do 30. 11.
     • Projektový den „Čertí škola“ 5. 12. 2019 – děti mohou v tento den přijít do školy v maskách čertů
     • Návštěva Kina Máj v pondělí 9. 12. (celý 2. stupeň) – 11:30-12:30 hod., program „Írán – zahalená krása“, vstupné 60 Kč/os. bude odečteno z e-peněženky
5) Žáci byli informováni o možnosti výhodného pořízení ISIC karet (místo obvyklé ceny 350 Kč/rok pouze 250 Kč s platností po celou dobu studia na ZŠ).
6) Návrhy a připomínky žáků
Členové žákovského parlamentu posoudili jednotlivé podněty z minulého jednání a seřadili je podle preferencí (níže uvedené náměty jsou seřazeny sestupně podle důležitosti):
     • Více projektových dnů
     • Automat na zdravé svačiny
     • Obnovit prodej svačin o velké přestávce
     • Více výletů
     • Více sportovních akcí
     • Kvalitnější toaletní papír
     • Nový projektor do učebny fyziky
     • Nový povrch v tělocvičně
     • Ochucená mléka

Termín příštího jednání: 17. 12. 2019 v 7:30 hodin, učebna chemie

 
Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 10. 9. 2019

Program:

1) Zahájení
2) Význam a činnost žákovského parlamentu:
     • Úkoly a pravomoci ŽP
     • Vyslechnout a řešit připomínky, náměty, návrhy a stížnosti žáků
     • Podporovat samostatnost parlamentu (iniciativa žáků, učitel jen jako podpůrný prostředek)
     • Přispívat k dobrému klimatu školy
3) Informace k chodu školy
     • E-peněženka – zůstatky z loňska převedeny do nového šk. roku
     • SRPDŠ – pro šk. rok 2019/2020 zůstává platba 300 Kč/žáka (100 Kč platí žáci, jež mají na škole staršího sourozence)
     • Příspěvek na lektora - všichni žáci (kromě matematické třídy) platí 300 Kč/pololetí (platbu SRPDŠ a příspěvku na lektora je třeba provést v hotovosti tř. učiteli do konce září)
     • Schránka důvěry (elektronická na webu i fyzická v budově školy)
4) Plánované akce v září 2019
     • 15. 9. průvod Litoměřičanů
     • 16. 9. cyklopeloton 7. C
     • 17. 9. vystoupení školy na Mírovém náměstí v rámci oslav 800 let Litoměřic
     • 17. 9. návštěva úřadu práce (9. B)
     • 24. 9. návštěva úřadu práce (9. A)
     • 26. 9. akce „Bubny do škol“ (1. st., 6. A, 7. C, 9. A, 9. B) – cena cca 50 Kč/os.
     • adaptační kurzy: 6. C (10.-11. 9.), 6. B (17.-18. 9.)
5) Návrhy a připomínky žáků
     • Žáci by v průběhu školního roku chtěli uskutečnit akce „Den v kostýmech“ a „Den zvířat“.
6) Společné focení členů žákovského parlamentu

Termín příštího jednání: 15. 10. 2019 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 15. 10. 2019

Program:

1) Zahájení
2) Probíhající a plánované akce
     • Sběr kaštanů – do pátku 25. 10.
     • Návštěva Památníku Terezín 16. 10. (pouze 9. třídy)
     • Podzimní prázdniny: út 29. a st 30. 10. + ředitelská volna čt 31. 10. a pá 1. 11.
     • Klasifikační porada 6. 11.
     • Třídní schůzka 7. 11.
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Žáci sepsali své náměty individuálně na papír (během příštího setkání ŽP budou tyto návrhy a připomínky prodiskutovány a seřazeny podle priority).
     • Členové parlamentu navrhli uspořádat v pátek 25. 10. u příležitosti blížícího se Helloweenu “Den masek” (žáci i učitelé mohou přijít do školy v libovolném kostýmu či masce).
4) Ostatní
     • Žáci byli seznámeni s litoměřickým Zastupitelstvem mládeže a jeho aktivitami.
     • O zastupování školy v Zastupitelstvu mládeže Litoměřice projevili zájem žákyně 8. B: Matzkeová Barbora a Netáhlová Silvie.

Termín příštího jednání: 19. 11. 2019 v 7:30 hodin, učebna chemie

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2020 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.