Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Blížící se akce

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Ze školní fotogalerie

posledni_zvonen...

FRAUS - partnerská škola

Žákovský parlament

 
Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy, která tak získává informace od žáků o jejich problémech, přáních, připomínkách, ... V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 2.-9.tříd školy.
 

Zástupci tříd v žákovském parlamentu

2.A - Hájková, Strmeňová
2.B - Kloubová, Spisar
zp17183.A - Švihelová, Vodseďálek
3.B - Kopička, Váchová
4.A - Cermánková, Jedličková
4.B - Stará, Rosová
4.C - Gregorová, Svobodová
5.A - Lacinová, Čepková
5.B - Nedbalová, Mudrová
5.C - Abrhám, Tlapáková
6.A - Arnold, Pachir
6.B - Matzkeová, Netáhlová
7.A - Hervertová, Pekárková
7.B - Hubáčková, Navara
8.A - Řeháková, Podpěrová
8.B - Hartman, Melen
9.A - Sluka R., Pachirová
9.B - Kodešová, Hávová
 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 25. 5. 2018

Program:

1) Zahájení
2) Plánované akce
    • Sportovní den 1. 6. 2018
       - koná se za každého počasí venku!
       - žáci 2. stupně budou rozděleni do družstev losováním (1. stupeň má vlastní program)
       - žáci 9. tříd budou kapitány týmů
       - v 8:00 h. sraz třídních učitelů se svou třídou u altánku, prezence
       - 8:00 - 8:20 h. rozlosování žáků do družstev (provede TU)
       - 8:20 - 8:30 h. sepsání soupisek jednotlivých týmů
       - 8:30 - 11:30 h. plnění jednotlivých disciplín
       - 11:30 – 12:00 h. štafety tříd 4 x 200 m, kategorie 6.-7. tříd a 8.-9. tříd (z každé třídy nutno předem vybrat 4 chlapce a 4 dívky)
       - 12:00 – 12:30 h. vyhodnocení, závěrečný nástup
       - konec vyučování: 6.-7. třída ve 12:30 h.; 8.-9. třída ve 12:45 h.
    • Ocenění pro nejúspěšnější žáky ZŠ a ZUŠ v Hradu Litoměřice – 12. 6. od 17:30 h.
    • Divadelní představení žáků 9. tříd
       - 26. 6. Lotrando a Zubejda - 9. A
       - 27. 6. Šíleně smutná princezna – 9. B
3) Návrhy a připomínky žáků
    • Ve školním roce 2018/2019 zopakovat projektový den – Den zvířat.
    • Opravit nefunkční hodiny v některých třídách.
    • Posunout níž zrcadla na dívčích toaletách.
    • Zvýšit množství papírových ubrousků na toaletách.
4) Ostatní
    • Zkrácená výuka 30. 5. z důvodu školení pedagogických pracovníků:
       - 1. stupeň do 11:40 hod., 2. stupeň do 12:35 hod.

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 6. 4. 2018

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení ověřovací ankety školního diskusního fóra
Členové žákovského parlamentu byli seznámeni s výsledky ověřovací ankety školního diskusního fóra. Podpořeny byly tyto návrhy:
     • Více školního výletů, exkurzí apod. (139 hlasů)
     • Automaty se zdravými potravinami, svačinami (112 hlasů)
     • Možnost trávit přestávky na chodbách či v jiné třídě (84 hlasů)
     • Vyměnit sedadla v tělocvičně (41 hlasů)
     • Dodržovat počet testů za den (29 hlasů)
     • Zrcadla na WC pověsit níže (27 hlasů)
     • Uskutečnit vánoční trhy (25 hlasů)
3) Plánované akce
     • 9. - 13. 4. Návštěva žáků z Alpnachu
     • Program primární prevence na II. stupni
     • 16. 4. návštěva divadelního představení - 8. AB (Petr a Lucie)
     • 16. 4. návštěva maskota Bovýska (I. stupeň)
     • 17. 4. Den otevřených dveří
     • 19., 20. a 23. 4. testování žáků 5. tříd
     • 24.-25. 4. zápis do 1. tříd (13-17 hod.)
     • 15. 5. fotografování tříd (zrušeno fotografování skupinek)
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek
5) Ostatní
     • Ředitelská volna 30. 4. a 7. 5.
    • Žáci byli informováni o nové směrnici EU k GDPR (obecné nařízení na ochranu osobních údajů) a o nutnosti písemného souhlasu rodičů se zpracováním osobních údajů.
     • Žáci byli informováni o postupu šetření při zjištění šikany.

Termín příštího jednání: 11. 5. 2018 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 22. 2. 2018

Program:

1) Zahájení
2) Zhodnocení školního diskusního fóra
Členové žákovského parlamentu byli seznámeni s výsledky školního diskusního fóra ze dne 8. 2. 2018 (níže uvedené náměty jsou seřazeny podle preferencí účastníků fóra):
     • Automaty se zdravějšími výrobky (28 hlasů)
     • Vánoční trhy ve škole (14 hlasů)
     • Více školního výletů a projektových dnů (13 hlasů)
     • Papírové kapesníky do tříd (4 hlasy)
     • Výměna sedadel na tribunách ve školní tělocvičně (3 hlasy)
     • Možnost být v jiné třídě či na chodbě během malé přestávky (2 hlasy)
     • Dodržovat počet testů za den (1 hlas)
     • Umožnění vstupu do školy v 7:40 hod. (1 hlas)
3) Plánované akce
     • 24. 2. – 2. 3. Lyžařský výcvikový kurz 7. tříd (Jáchymov)
     • 15. 3. Projektový den „Máme rádi Česko“ (pouze II. stupeň)
     • 29. 3. - 2. 4. Velikonoční prázdniny
     • 9. - 13. 4. Návštěva žáků z Alpnachu
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek
5) Ostatní
     • Žáci byli informování o nutnosti včasného příchodu do školy (alespoň 15 min. před začátkem vyučování).
     • Žáci byli informováni o možnosti zapojení do projektu Technického klubu mládeže DDM Rozmarýn (Verne 2018).

Termín příštího jednání: 23. 3. 2018 v 7:30 hodin, učebna chemie

 
Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 5.1.2018
Program:

1) Zahájení
2) Informace k chodu školy
     • Uzavření klasifikace za I. pololetí do:
       - 25. 1. (1. stupeň)
       - 26. 1. (2. stupeň)
     • Zrušení třídní schůzky 11. 1. (s výjimkou 5. A)
     • Volby prezidenta České republiky (12. a 19. 1.) – nebude zkrácená výuka!
     • Burza základních škol 6. 2. v Domě kultury (15-17 hod.)
     • Školní diskusní fórum 8. 2. (3 zástupci z každé třídy 2. stupně)
     • Platbu za lektora (na II. pololetí) nutno uhradit do konce ledna (300 Kč/os.)
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Posunout čas otevření šatny pro žáky na 7:40 hod. a po obědě ji nechat otevřenou alespoň do 14:10 hod., aby se žáci stihli v klidu naobědvat.
     • Zvážit možnost přesunu větších kulturních akcí pořádaných družinou z květinové haly do tělocvičny.
     • Zvážit možnost trvalé instalace zrcadel na toaletách.
     • Doporučit kuchařkám v jídelně nošení pokrývek hlavy.
4) Ostatní
     • Žáci byli informováni o plánovaném průběhu realizace projektu venkovní učebny.
    • Žáci byli opakovaně informováni o nutnosti pravidelné kontroly zůstatků na e-peněžence, neboť žáci se záporným zůstatkem se nebudou moci zúčastnit většiny školních akcí (např. výletů, exkurzí, divadelních představení apod.)

Termín příštího jednání: 22. 2. 2018 v 7:30 hodin, učebna chemie

 
Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 24.11.2017
Program:

1) Zahájení
2) Plánované akce
     • Projektový den 27. 11. 2017 – „Den duševní harmonie“
       - sraz v 7:45 hod. v kmenové třídě
       - 8:00 - rozchod do dílen (I. hodina)
       - 8:55 - přestávka, přesun do další dílny
       - 9:05 - 10:00 - dílny (II. hodina)
       - 10:00 - 10:20 - velká přestávka
       - 10:20 - 12:35 - všichni ve svých kmenových třídách - zdobení stromečku a třídy, příprava vánočního programu, třídní záležitosti
       - 11:10 - 11:20 přestávka
       - zakončení: I. stupeň - 11:40 h.; 6. tř. - 12:20 h., 7. tř. - 12:25 h., 8. tř. - 12:30 h., 9. třídy - 12:35 h.
     • 29. 11. školní kolo zeměpisné olympiády
     • 11. 12. 2017 návštěva maskota Bovýska z programu Ovoce a zelenina do škol v 1.-3. třídách
     • Florbalový turnaj 21. 12. 2017
       - pro 8. a 9. třídy (8:00-13:00 hod. v tělocvičně)
       - nově i pro dívky
       - od 12:00 hod. zápas ve volejbale (žáci x učitelé)
     • 22. 12. ředitelské volno
3) Návrhy a připomínky žáků
     • Žáci 9. B projevili zájem o uspořádání maškarního plesu v tělocvičně školy, případně akce obdobné minulým letům (např. „Den kostýmů“ či „Den barev“).
     • Žáci vznesli dotaz na aktuální stav projektu venkovní učebny.
4) Ostatní
     • Žáci byli upozorněni na nutnost pravidelné kontroly zůstatku na e-peněžence.
     • Nabídka projektu pro žáky 7.-9. tříd - „Příběhy našich sousedů“
     • Žákyně A. Řeháková (8. A), členka litoměřického Zastupitelstva mládeže, podala informace o aktuální činnosti tohoto orgánu.
     • Žák R. Sluka (9. A) oznámil svůj zájem o členství v Zastupitelstvu mládeže Litoměřice.

Termín příštího jednání: 5. 1. 2018 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 13. 10. 2017
Program:

1) Zahájení
2) Informace k chodu školy
     • V pátek 20. 10. zkrácená výuka z důvodu konání voleb do PS PČR
     • Ředitelské volno 25. 10. z důvodu školení učitelů (seminář na téma „Inkluze“)
3) Plánované akce
     • Školní sportovní bazar 19. 10. 2017 od 15 - 17 hod.
     • Sběr víček od PET lahví k projektovému dni (27. 11. 2017) – krabice v květinové hale
     • Florbalový turnaj - 21. 12.
4) Návrhy a připomínky žáků
     • Zvážit možnost instalace zrcadel na toaletách, kde dosud nejsou
5) Ostatní
     • Žáci byli seznámeni s litoměřickým Zastupitelstvem mládeže, jeho aktivitami a možností zapojení se do činnosti zastupitelstva
     • 19. 10. přednáška v Knihovně K. H. Máchy v rámci projektu „S jídlem si nehrajeme“ na téma „Školní svačiny, co v koši nekončí“ (od 17 hodin)

Termín příštího jednání: 24. 11. 2017 v 7:30 hodin, učebna chemie

 

Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 15. 9. 2017

Program:

1) Zahájení
2) Význam a činnost žákovského parlamentu:
     • Úkoly a pravomoci ŽP
     • Vyslechnout a řešit připomínky, náměty, návrhy a stížnosti žáků
     • Podporovat samostatnost parlamentu (iniciativa žáků, učitel jen jako podpůrný prostředek)
     • Přispívat k dobrému klimatu školy
3) Informace k chodu školy
     • Ovoce do škol (pro všechny žáky školy od 12. 9. 2017)
     • Vybudování stezky „bosou nohou“ v areálu školního hřiště
     • Plánované zahájení stavby venkovní učebny (září - říjen 2017)
     • e-peněženka – zůstatky z loňska převedeny do nového šk. roku
     • SRPDŠ – pro šk. rok 2017/2018 zůstává platba 300 Kč/žáka (100 Kč platí žáci, jež mají na škole staršího sourozence)
     • Příspěvek na lektora - všichni žáci (kromě 6. B matematické) platí 300 Kč/pololetí (platbu SRPDŠ a příspěvku na lektora je třeba provést v hotovosti tř. učiteli do konce září)
     • Kroužky na školní rok 2017/2018:
        - Sportovní hry (Plu) – Út 14:00-15:30 hod. (6.-9. tř.)
        - Hry a písně ve výuce Nj (Dc) – Čt 14:00-14:45 hod. (5.-8. tř.)
        - Aerobik (Pluhařová) – Pá 14:15-15:00 hod. (2.-3. tř., družina)
        - Logická matematika (Še) – čas neupřesněn (5. tř.)
        - Výtvarný kroužek (Še) – Út 13:45-15:15 hod. (4.-9. tř.)
        - Rarali (Pil) – Út 13:45-15:15 hod. (5.-9. tř.)
        - taneční kroužek Funky Dangers (Pá 13:30-14:15 hod. pro 1.-4. třídy; 14:15-15:00 h. pro 5.-9. tř.)
     • Schránka důvěry (elektronická na webu i fyzická v budově školy)
4) Plánované akce v novém školním roce
     • Projektové dny (Den duševní harmonie – 27. 11. 2017; Den hudby + Naše Česko – 15. 3. 2018; Sportovní den – 1. 6. 2018)
     • Techdays 4.-6. 10. 2017 (8. - 9. třídy)
     • Divadelní představení „Nemilovaná“ – 6. 10. 2017 (9. tř.)
     • Lyžařský výcvik pro žáky 7. tř. (26. 2.-2. 3. 2018)
     • Návštěva z Alpnachu (9.-14. 4. 2018)
6) Návrhy a připomínky žáků
     • Bez připomínek
7) Ostatní
     • Žáci byli informováni o rozsahu služeb školního stravování pro šk. rok 2017/2018 – s platností od 1. 10. 2017
     • Ředitelské volno 29. 9. 2017
8) Společné focení členů žákovského parlamentu

Termín příštího jednání: 13. 10. 2017 v 7:30 hodin, učebna chemie

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2018 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.