Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

Pálení čarodějn...

mesto ltm

MAP Ltm

FRAUS - partnerská škola

Výzva MŠMT č.02_20_080 Šablony III.

logolink op vvv

Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017367
Název projektu: Podpora společného vzdělávání na ZŠ U Stadionu - 4
Číslo jednací projektu: MSMT-21391/2020-2

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Výzva podpoří na naší škole společné vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení pedagogického sboru o školního asistenta a školního speciálního pedagoga. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem).

Škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:

3.II/1 - Školní asistent (personální podpora ZŠ)
3.II/2 - Školní speciální pedagog (personální podpora ZŠ)
3.II/11 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
3.II/12 - Projektový den ve výuce (povinná aktivita)
 
Schválený rozpočet projektu: 961 498 Kč (z toho z ESF = 817 273,29 Kč a ze st.rozpočtu = 144 224,71 Kč)

Termín realizace projektu: 1.9.2020 - 31.8.2022

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2024 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.