Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

Policie náš och...

mesto ltm

MAP Ltm

FRAUS - partnerská škola

***VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1.ROČ.***

VÝSLEDKY zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,
děkujeme vám za projevený zájem o naši školu podáním přihlášky Vašeho dítěte do 1. ročníku. Omlouváme se těm rodičům a dětem, kterým jsme pro velký počet zájemců nemohli vyhovět.
K zařazení dítěte do 1. ročníku naší školy jsme postupovali podle vyhlášených kritérií (viz níže) pro školní rok 2024/2025 (v daném pořadí).

Konečný seznam přijatých dětí do 1. ročníku:

vysledky zapis 2024

 Několik fotek ze zápisu do 1.roč. - zde


> Pokud máte zájem o přihlášení dítěte k zápisu (v řádném termínu nebo po odkladu), klikněte zde

> Pokud máte zájem o vyřízení odkladu povinné školní docházky, klikněte zde

KRITÉRIA pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 - zde
Školské obvody (ulice) litoměřických ZŠ - zde

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce:

o Pokud máte zájem o přijetí Vašeho dítěte na naší školu, vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku (zde), po vyplnění bude uchazečům přidělen registrační kód, který bude vygenerovaný a odeslaný na e-mail zákonných zástupců po odeslání elektronické přihlášky a pod tímto kódem bude uchazeč veden v přijímacím řízení. Pokud budete měnit údaje v přihlášce, obdržíte nový registrační kódStará přihláška bude školou smazána a bude potřeba si znovu rezervovat termín pod novým kódem!!!

o Rezervujte si elektronicky termín zápisu (zde) (přihlásíte se pomocí přiděleného registračního kódu po potvrzení přihlášky školou).

o Elektronická přihláška nenahrazuje „žádost o přijetí“, která bude podepsána zákonným zástupcem při zápisu. Vyplnění el. přihlášky je nutné k přidělení registračního kódu. 

o Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména. Uchazeči budou vedeni pod registračním kódem, který bude vygenerovaný a odeslaný na e-mail zákonných zástupců po odeslání elektronické přihlášky a pod tímto kódem bude uchazeč veden v přijímacím řízení.

 Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě
 Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě 

o Dle § 37, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) informuje škola zákonné zástupce o možnosti odkladu:
Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

zpět


Podání žádosti o odklad povinné školní docházky:

o Zákonní zástupci podají v termínu od 1. do 17. dubna 2024 žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení zde) osobním podáním do školy.

o Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) je třeba, aby zákonný zástupce k žádosti o odklad povinné školní docházky doložil:

 doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

o Dle § 37, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):

 Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
 Více informací na: http://www.msmt.cz/file/40102/ - odstavec 5. a 6.

o Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky bude k vyzvednutí u ředitele školy do 30 dnů od přijetí žádosti.

zpět

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2024 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.