Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

praha_muzeum_19

FRAUS - partnerská škola

Aktualizace - provoz školy od 18.11.2020

Aktualizace - organizace výuky podle informací (viz níže) bude pokračovat až do pátku 27.11. Od pondělí 30.11. se výuka změní. Žáky a rodiče budeme informovat přes EduPage do 27.11.

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy


Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

vzhledem k vydaným informacím MŠMT ohledně provozu škol od středy 18. listopadu 2020 Vás chci informovat o tom, jak bude probíhat organizace výuky a hygienická pravidla na naší škole.

a) 1. a 2. třídy
• Pro žáky bude k dispozici od 6:00 hod. ranní družina a po výuce až do 16:30 hod. odpolední školní družina.
• Ve středu 18.11. v 7:45 hod. (a stejně i v dalších dnech) bude sraz žáků 1.A a 2.A před hlavním vstupem do školy a sraz žáků 1.B a 2.B před vstupem do školy ze školního hřiště (u schodiště do jídelny). Kolektivy jednotlivých tříd se neslučují. Zde si žáky vyzvedne třídní učitelka. Žáky z ranní družiny přivede do třídy vychovatelka.
• Upravený rozvrh hodin bude o víkendu zveřejněn na EduPage.
• Školní stravování ve školní jídelně bude v provozu.
b) Ostatní třídy
• Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
c) Hygienická pravidla
• Při vstupu do školy a během dne podle potřeby provede každý žák dezinfekci rukou.
• Žáci s příznaky infekčního onemocnění nebudou vpuštěni do školy.
• Ve vnitřních prostorách školy bude mít každý žák povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest (roušku) po celou dobu pobytu ve škole - žádáme rodiče, aby vybavili své děti před odchodem do školy rouškami (2x).
• Zákonným zástupcům a dalším osobám bude v období mimořádného opatření vyhlášeného MZd omezen vstup do školy.

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2021 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.