Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

posl_zvon9ab_19

FRAUS - partnerská škola

Pokračování nezbytné péče o děti pracovníků vybraných profesí

Dle nařízení vlády ze dne 12.10.2020 a 30.10.2020 a z rozhodnutí hejtmana ÚK č. 146/2020/COV19 o určení školy k vykonávání péče o děti za nouzového stavu je naše škola pověřena vykonávat nezbytnou mimořádnou péči o žáky pracovníků vyjmenovaných profesí níže během distanční výuky za následujících podmínek:
1) Věk žáka 6 – 10 let
2) Dítě netrpí viditelnými příznaky onemocnění, nemá zvýšenou teplotu.
3) Alespoň jeden ze zákonných zástupců je (nutno předložit průkaz zaměstnavatele):

- zaměstnancem bezpečnostních sborů,
- zaměstnancem obecní policie,
- zaměstnancem poskytovatelů zdravotních služeb,
- zaměstnancem orgánů ochrany veřejného zdraví,
- zaměstnancem uvedeným v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociálním pracovníkem zařazeným k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
- sociálním pracovníkem a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
- zaměstnancem Úřadu práce České republiky,
- zaměstnancem České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
- zaměstnancem Finanční správy České republiky,
 - příslušníkem ozbrojených sil,
- zaměstnancem Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
- pedagogickým anebo nepedagogickým pracovníkem určené školy nebo školského zařízení,
- pedagogickým nebo nepedagogickým pracovníkem mateřské školy,
- zaměstnancem školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- zaměstnancem zařízení školního stravování,
- zaměstnancem České pošty, s.p.,

Dohled nad dětmi je zajištěn od 6:30 do 16:30 v prostorách školní družiny Základní školy U Stadionu 4, 41201 Litoměřice. Oběd je pro děti zajištěn ve školní jídelně ZŠ U Stadionu. Při prvním předávání dětí je nutné vyplnit nezbytné údaje, které se k nařízení Vlády vztahují. Vyplní je s Vámi určený pracovník školského zařízení na místě při předání dítěte.

Žáci musí mít přezůvky a svačinku (2x), 2 ks vlastní roušku!!!

V případě dotazů volejte na tel. č. 604 111 737 (vedoucí školní družiny), 732 874 386 (zástupce ředitele školy)

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2021 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.