Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Blížící se akce

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Ze školní fotogalerie

4boj2015_2

FRAUS - partnerská škola

8.B

!!! Od pondělí 30.3. spouštíme vzdálenou výuku přes ŠKOLA V PYŽAMU. Veškeré úkoly, zprávy, online výuka budou probíhat tam (ne zde na webových stránkách školy). Aby se mohl žák/rodič připojit, pošlete e-mailovou adresu žáka/rodiče třídnímu učiteli. Následně obdržíte odkaz do třídy. !!!
Dějepis
opakovat:
francouzská revoluce, napoleonská éra, české národní obrození
vypsat – strana 122 – 129

MATEMATIKA (Bau):
Pracovní sešit: str. 78/cv. 10-12
Str. 90-91/cv. 1-17

Chemie (Schu):
Datum   Téma   Učebnice str.   Procvičit
11.3-13.3.2020   Zápis a vyčíslování chemické rovnice   Str 56-57   Máme začato, částečně procvičeno, dotrénovat zde:
http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce7.html
16.3.-20.3.2020   Typy chem. Reakcí   Průběh CHR Výpisek z www
Str.74-75 http://www.zschemie.euweb.cz/reakce/reakce8.html
23.3.-27.3.2020 Látkové množství Str.72-73 + osvěžit si pojmy stechiometrický koeficient
NOVÉ - pracovní listy na chemii jsou zde

NJ (PRIMA A1, 2. díl) / Frü:
Učebnice str. 57 – 60
- přečti si texty, vypiš si slovní zásobu a nauč se ji
- minulý čas – projdi si cvičení na kopiích s Perfektem, nauč se pravidla a tvary zpaměti
Pracovní sešit str. 56/1; 57/3 – napiš do školního sešitu; 58/5; 59/6, 7, 8

 Fyzika (Kodešová):
Vážení rodiče,
Žáci mají probrané učivo elektrostatiky , jsou připraveni na písemku.
OPAKOVÁNÍ
V týdnu od 9.3. do 20. 3. žáci opakují elektrostatiku, učivo mají zapsané v sešitech nebo jej naleznou v učebnici na straně 98 – 117.
V rámci opakování žáci vypracují do sešitu fy otázky a úlohy z učebnice na str. 116,117.
NOVÉ UČIVO
Elektrický proud - úvod. Žáci si prostudují v učebnici str. 118 – 124.
 S pozdravem Mgr. Hana Kodešová

Zeměpis (Balcarová):
8.roč. učebnice Plzeňský kraj str.79 - 80
Karlovarský kraj str. 81 - 82
Ústecký kraj str. 83 - 85
http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_prezentace9.php
1) pracovní sešit str. 40 - 48
2) udělat prezentaci : Ústecký kraj - všichni
NOVÉ - do 7.4.
Žáci, kteří nemají možnost internetu: 8. roč. ČR : učebnice Karlovarský kraj, Ústecký kraj, pracovní sešit.
Zeměpis pro všechny: jak si nejlépe učivo zapamatovat https://www.youtube.com/watch?v=2_NRMf_tJNY
Srdečné pozdravy Vám všem milí žáci, ať všechno zvládnete bez stresu a dobré náladě. VB

Český jazyk (Peterková):
- průběžně lze procvičovat různé pravopisné jevy na https://www.umimecesky.cz/
nebo v učebnici str.35 - 49
Mluvnice – procvičovat významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy
- informační tabulka s příklady je v učebnici str. 72 +
- PS – str. 38- 39 cv. 1 , str. 39, cv. 2 ( př. Vypisujeme soutěž tělesné zdatnosti a obratnosti.)
- procvičování určování druhů vedl. vět ( následující 6. sadu souvětí si můžete vytisknout nebo ručně přepsat do školního sešitu:
(6) 1. Když jsem postavil sněhuláka, začala obleva.
2. Překvapilo mě, jak rychle zapomněl.
3. Všiml si Marty, jak se dívá z okna.
4. Šicí stroj musíme čistit, aby byl funkční.
5. Řeka byla, jako by ji nabarvil.
6. Mlčím, i když tiše nechápu.
7. Jezte, co hrdlo ráčí.
8. Když se zatopí, je tu dokonce teplo.
9. Ještě jsem nepotkala takového chlapce, aby se mi beze zbytku líbil.
10. Zavolej, protože jinak nepřijdu.
Literatura – využijte čas pro domácí četbu a její záznam do Dílny čtení, vypracujte následující pracovní list – buď jej můžete vytisknout, nebo odpovědi pište do literárního sešitu
1. Přečtěte si pozorně následující ukázku
Dívka, s níž jsem tehdy chodil, byla velice poeticky založená, milovala verše, peřeje, parková zákoutí a van Gogha, zvláště jeho slunečnice. Den před jejími osmnáctými narozeninami jsem dostal vynikající nápad. Měl jsem doma reprodukci slunečnic, co kdybych podle nich zhotovil opravdovou olejovou kopii?
Neváhal jsem, napjal plátno a dal se do díla. Protože mi nezbývalo mnoho času, rozhodl jsem se neztrácet čas náčrtky ani kresbou, začal jsem rovnou slunečnicovým květem. Postupoval jsem dolů směrem k váze. Než jsem začal, nic mi nepřipadalo snadnější než napodobit rázné a rozmáchlé tahy Goghova štětce – kupodivu se však moje slunečnice nechtěla podobat té reprodukované, váza se dokonce odmítala vejít do prostoru, který na obraze zbýval. Chvíli před půlnocí nahlédl do kuchyně, kterou jsem proměnil ve svůj ateliér, můj bratr. Byl o sedm let mladší a jako budoucí exaktní vědec pohrdal uměními. Když viděl moje zoufalé úsilí vecpat vázu na plochu, kde pro ni nezbývalo místo, odstrčil mě od plátna, narýsoval na plátno i na reprodukci čtvercovou síť a pak její políčka zcela mechanicky přemalovával příslušnými barvami a tvary.
Příštího dne jsem daroval své dívce kopii slunečnic s sklidil jsem pochvalu, která mi nenáležela. Tato příhoda mě zdrtila. Najednou jsem si uvědomil, že malířství nenabízí dost prostoru, dost pohybu. Nedovedl jsem přesně pojmenovat, co jsem postrádal – snad to byl příběh. Krabici s barvami jsem uložil ve sklepě a až do letošního jara jsem nenamaloval ani obrázek.
2. Po přečtení označte správnou odpověď
1. Dívka milovala a). Filu b). Warhola c). van Gogha.
2. Na obraze byly a). slunečnice b). kopretiny c). tulipány.
3. Hrdinův bratr byl a). stejně starý jako on
b). o sedm let starší
c). o sedm let mladší.
4. Hrdina maloval svůj obraz a). v ateliéru b). ve sklepě c). v kuchyni.
5. Dívka, kterou miloval, slavila narozeniny a)18. b). 19. c). 20.?
6. Hrdinův bratr byl budoucí a) lékař b) malíř c). vědec.
7. Obraz dokončil a). hrdina b). jeho bratr c). jeho otec.
8. Obraz se dívce a). líbil b). nelíbil c). nevíme.
9. Hrdina měl barvy schované a). v pokoji b) v komoře c). ve sklepě.
10. Hrdina měl z malování obrazu a). dobrý pocit b). špatný pocit c). nevíme.
NOVÉ -
Milá 8.b, čas plyne a my se posuneme dále. Nejprve vás požádám, abyste mi poslali určování druhů vedlejších vět a odpovědi k literární ukázce na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (můžete ofotit, či zvolit pode sebe způsob transportu) do čtvrtka 26.3., na tento mail samozřejmě můžete posílat dotazy apod. ...pokračování zde

 VkO (Peterková):
Zapište odpovědi do sešitu VkO, nebo, máte-li možnost, testy vytiskněte, vyplňte a vložte do sešitu
Finanční gramotnost
I. Bezhotovostní placení
1.Doplň věty :
Nástroji úhradové formy placení jsou různé druhy ______________________ k úhradě. Dává je _________________________ účtu své bance a požaduje po ní, aby provedla určitou platbu z jeho _______________ na účet dodavatele.
2. Bezhotovostní peníze máš uložené :
A. v peněžence B. v bankovním sejfu C. na bankovním účtu D. nikde,neexistují
3. Výši mých peněz na účtu :
A. ovlivňuje, jak ovládám přímé bankovnictví C. ovlivňují mé vklady, výběry, převody mezi účty
B. ovlivňují bankéři a makléři D. ovlivňují převody mezi účty,vklady, výběry a také
bankovní poplatky a úroky
4. Za využívané služby bankám :
A. odevzdávám poštovní poukázky C. vystavujeme výpis z účtu
B. platíme, ale můžeme požádat o prominutí plateb D. platíme poplatky
5. Na výpisu z účtu nenajdeš :
A. jméno vlastníka účtu, číslo účtu, historii platebních operací C. název banky, typ účtu, kolik peněz zbývá
B. zůstatek peněz a investice své banky D. číslo účtu, počáteční zůstatek, příchozí a odchozí platby
6. Pro každodenní placení je vhodný :
A.spořící účet B. účet stavebního spoření C. běžný účet D. termínovaný účet
7. Které tvrzení je nepravdivé :
A. trvalý příkaz k úhradě se provádí opakovaně B. příkaz k úhradě slouží jen pro jednu platbu
C. svolením k inkasu si odebereme peníze z účtu dlužníka D. inkasem můžeme platit třeba SIPO
8. Prostřednictvím inkasa budeš platit za :
A. měsíční telefonní poplatky B. obědy ve školní jídelně
C. měsíční provoz automobilu D. zálohy na vyúčtování elektřiny
 
II. Hotovostní placení
1. Hotovostní peníze jsou : A. mince z drahého kovu B. mince C.bankovky D. mince a bankovky
2. Peníze do oběhu vydává : A. stát B. prasátko C. Česká národní banka D. Česká mincovna
3. Kdo především používá hotovostní placení : A. podnikatelé B. učitelé C. občané D. Banky
4. Co je poplatek :
A. peníze, které platím za služby bynk nebo pošt B. jeden z druhů hotovostního placení
C. doklad sloužící k reklamaci koupeného zboží D. typ poštovní poukázk
5. Co je to kód banky :
A. heslo umožňující prohlížet tajné informace bank C. identifikační číslo banky
B. číslo, které poskytuje informaci o druhu a účelu platby D. zbytečná náležitost dokladů
6. Co znamená zkratka SIPO :
A. super inkaso podle obchodníků C. snadný import peněz odborníkům
B. sociální integrace přívětivých občanů D. soustředěné inkaso plateb obyvatelstva
7. Kdy budeš možná potřebovat výběrní lístek :
A. k výběru zboží v supermarketu C. při výběru hotovosti z účtu
B. budu chtít vložit peníze na účet D. při čekání ve frontě – ukazuje mé pořadí

AJ MAT (Štěrbová):
Uč: vše do str. 29
str. 24 - článek - přečíst, přeložit, doplnit chybějící slova do textu

Revision 1
1. some/any
2. do šk. seš. napiš, co dělají/nedělají na obr. podle př.
3. přečíst, přeložit text, doplnit chybějící slova, odpovědět do šk. seš. na otázky z cv. 4
5. přečíst text, přeložit, vytvořit otázky, napsat rozhovor s Pilar
6. vyplnit křížovku
PS: vše do str. 25
ostatní materiály jsou zde - procvičování this, that, these, those
texty - přečíst, přeložit + cvičení do šk. seš.
Aj konverzace (Nik):
JAZYK - Students read the short story about going to the doctor and answer the questions about the text.

MAT - Students look at the superheroes and complete to form about their superpowers.
Příloha je zde
Přírodopis (Štěrbová):
podrobné informace naleznete v e-mailu od p.uč.Štěrbové -
- dýchací soustava (uč. str. 41 - 44 + obr. jsou zde)
- trávicí soustava (uč. str. 45 - 48 + obr. jsou zde)

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2020 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.