Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Blížící se akce

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Ze školní fotogalerie

hrdinove_19

FRAUS - partnerská škola

6.A

!!! Od pondělí 30.3. spouštíme vzdálenou výuku přes ŠKOLA V PYŽAMU. Veškeré úkoly, zprávy, online výuka budou probíhat tam (ne zde na webových stránkách školy). Aby se mohl žák/rodič připojit, pošlete e-mailovou adresu žáka/rodiče třídnímu učiteli. Následně obdržíte odkaz do třídy. !!!
!!! Milí rodiče 6. A, chtěla jsem Vás moc poprosit o zaslání e-mailové adresy na Vaši dceru/Vašeho syna. Hledáme možnosti, jak bychom mohli být s žáky v častějším spojení. Většina variant však vyžaduje pro přihlášení e-mailový kontakt na žáky. E-maily zasílejte na můj e-mail. Srdečně děkuji a přeji Vám hlavně hodně sil a zdraví v těchto dnech. Lenka Dycková !!!
ČSP:
připravit referáty nebo prezentace na zadaná témata
NOVÉ -
Milí žáci, vzhledem k tomu, že se nám karanténa protáhla a ještě dále potrvá, nestihli byste odprezentovat vaše referáty a prezentace z ČSP.
Zasílejte mi je proto na moji adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Děkuji a těším se,že budu rozdávat samé jedničky.Mějte se moc hezky a hlavně buďte zdraví. Z.Sedláková

Dějepis:
Starověké Řecko (učebnice, str. 80-109)
NOVÉ - přehled učiva do 30. dubna (prezentace) je zde

Matematika (Maz):
Opakování: prvočísla, dělitele, násobky, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek,
rozklad čísla na součin prvočísel, osová souměrnost, středová souměrnost
(uč.č.2 str.66-97, uč.č.3 str.28-39, příp.sbírka str.118-138, 150-158)
- Samostudium: trojúhelník (uč.č.3 str.40-49)
- Samostudium: trojúhelník (uč.č.3 str.40-49) – vše jsme probírali, měli by jste znát. V týdnu 23. – 27.3.
výšky trojúhelníku (uč.č.3 str.50-53, sbírka str.164-166). V týdnu 30.3.-3.4.
Pomohou videa:
https://www.youtube.com/watch?v=YOpMLHzq26I
https://matikaj.webnode.cz/news/vysky-trojuhelniku/
https://www.youtube.com/watch?v=PjpdoubKXdc
https://www.youtube.com/watch?v=TX-32AymPIM
Pokud by jste měli s některým z témat problém, napište mi na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přeji pevné zdraví. JM
NOVÉ 2 -
6.-8.4. Těžnice a těžiště trojúhelníku (uč.č.3 str.53-56)
Těžnice je spojnice vrcholu trojúhelníku a středu protější strany (tj. např. v trojúhelníku ABC spojuji vrchol A se středem strany a, vrchol B se středem strany b, vrchol C se středem strany c. Střed strany rýsujeme kružítkem, jde o stejný postup jako při rýsování středu úsečky.
https://www.youtube.com/watch?v=srM7-LcKIwI
14.-17.4. Osy stran trojúhelníku, kružnice opsaná (uč.č.3 str.56-58)
https://www.youtube.com/watch?v=sjmzxw8lAzE
20.-24.4. Osy úhlů trojúhelníku, kružnice vepsaná (uč.č.3 str.59-60)
https://www.youtube.com/watch?v=Bf9C8iHhL1c
27.-30.4. Opakování: výšky, těžnice, těžiště, kružnice opsaná a vepsaná (uč.č.3 str.61-65, sbírka
str.166-175)
Zkoušejte rýsovat výšky, těžnice, kružnice opsané i vepsané do různých typů trojúhelníků (rovnostranný, rovnoramenný, různostranný, ostroúhlý, tupoúhlý, pravoúhlý).
Narýsujte si rovnostranný trojúhelník s délkou strany 10cm, narýsujte jeho výšky, těžnice, osy stran a osy úhlů. Co jste zjistili?
Kde leží střed kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku?

Nj konverzace (André):
Plánuješ cestu do světa:
- Máš neomezené množství peněz
- Jaké 3 destinace chceš navštívit?
- S kým?
- Kde budeš bydlet?
- Co všechno chceš vidět?
- Jak se tam dostaneš?
Připravte to jako prezentaci na papíře ve formátu A3 v německém jazyce!
Prezentace posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FYZIKA (Bauer):
NOVÉ - pracovní listy na veličiny a jejich měření je zde

Anglický jazyk (Cerman):
Have got/haven't got
Otázky/kladné/záporné věty
Opakování slovní zásoby z učebnice strany 28 - 33

Přírodopis (Schu):
Datum   Téma   Učebnice str.   Dohledat na netu a dopsat
11.3-13.3.2020   Ploštěnci   42-43   Měchožil zhoubný
16.3.-20.3.2020   Hlísti    44-45   Svalovec stočený, Vlasovec mízní
23.3.-27.3.2020   Měkkýši – plži,mlži, hlavonožci   45-52
+ nákres stavby těla škeble (49) Oliheň, kalmár, loděnka
6.B – ploštěnci komplet hotovi ze školy – pokračují „Hlísti“
+ 6.C test po návratu do školy – Ploštěnci

Zeměpis (Balcarová):
6. roč. učebnice Savany str. 62 -63
Pouště str. 60-61
Subtropy str. 58-59
Stepi str. 56 -57
http://www.jindrichpolak.wz.cz/skola_prezentace6.php
1) poznámky do sešitu z prezentací
2) zadané prezentace z přírodních krajin z hodiny
NOVÉ - do 7.4.
Žáci, kteří nemají možnost internetu: 6. roč. Učebnice - Savany, pouště, tvrdolisté lesy.
Zeměpis pro všechny: jak si nejlépe učivo zapamatovat https://www.youtube.com/watch?v=2_NRMf_tJNY
Srdečné pozdravy Vám všem milí žáci, ať všechno zvládnete bez stresu a dobré náladě. VB

Český jazyk (Peterková):
NOVÉ 2 - Milí šesťáci, čeká nás obtížný úkol, nejen větu jednoduchou rozebrat, ale také ji umět graficky znázornit, využijte zde odkaz k výukovému videu - https://www.youtube.com/watch?v=ZUP4b0EhPzo
A nyní do školního sešitu:
a) urči slovní druhy
b) urči větné členy
c) zakresli grafické znázornění
1. Myš hbitě zaběhla do díry.
2. Petr se líně vydal k domovu.
3. Letadlo z Vídně přilétá večer.
 
NOVÉ - Učili jsme se větné členy, zejména ty rozvíjející, procvičit je můžete na www.skolasnadhledem.cz do vyhledávacího okénka zadejte Rozvíjející větné členy, zaměříte se na svůj ročník, tedy 6. a způsob procvičení si můžete vybrat dle své chuti. Procvičujte a poté si prostudujte následující řádky zde.
Mluvnice - průběžně lze procvičovat různé pravopisné jevy na https://www.umimecesky.cz/
- doplňte do PS str. 41, cv. 2a), str. 46, cv. 3a), str. 49, cv.1, str. 52, cv. 18
- do školního sešitu zapište – učebnice str. 72, cv. 4, str.75, cv. 2
Literatura
- následující pracovní listy pokud máte možnost vytiskněte část s úkoly k textu a vyplňte nebo pouze odpovědi zapište do literárního sešitu
1. Pracovní list – Pověsti- Jan Žižka
Přečtěte si pozorně následující ukázku:
….. Tak léta 1420 v březnu táhl z Plzně do Tábora nedávno založeného se vším lidem svým, jehož bylo nanejvýš čtyři sta se sestrami a práčaty٭. Vozů bojových měl jenom dvanáct a jízdních koní devět. A tu ho stíhali páni, kteří byli ve službách uherského krále ze dvou stran. Jedni od Písku za ním pospíchali a páni z Plzeňska od Strakonic, jež vedl veliký mistr strakonický.
Když Žižka Štěkeň protáhl a táhl k Sudoměři krajinou lučinou mezi mnohými rybníky, dohonili ho páni, takže nemohl dále ustupovat a jejich přesile uniknouti. Byloť mu v patách dva tisíce samých jízdných a všichni v dobrém, těžkém odění. Strach a hrůza šla z těch „ železných pánů“. Žižka však mysli nepozbyl. S nevalným svým houfcem, ozbrojeným namnoze jenom cepy, ustoupil za rybník, jenž slul Škaredý a jenž byl tenkráte spuštěný, i šikoval se tu a vozy přitočil k vysoké hrázi.
Tu prý také poručil ženám svého zástupu, aby pokladly na měkké dno rybníka do trávy a v rákosí svoje pleny i rouchy.
A jen se tak stalo, již zjevily se houfy železných pánů, a pole, luka kolem i sám širý rybník hemžily se těžkými jezdci, jejichž zbraň a zbroj se na slunci leskla a nad nimiž se třepetaly četné praporce.
Bylo na svátek Zvěstování Panny Marie odpoledne v nešporní čas, když železní páni obořili se jako roj sršňů ze všech stran k rybníku, k prosté tvrzi z hráze a vozů. Hnali se tam s radostí, s divokým křikem. Těšili se, že kdyby ani rukou nehnuli, ani mečem nesekli, ani oštěpem nebodli, kdyby ten houfec jen koňmi tlačili, že ho ušlapou na padrť a že ho na kopyta svých koní rozeberou.
Ale s koňmi až k hrázi samé nemohli. Proto sesedli a největší část jich postupovala rybníkem. Železným pánům šlo se těžko v měkké půdě. Smekali se a pak u samé hráze – počali padati. Zaplétali se ostruhami v závoje, v pleny a rouchy, a čím prudčeji se chtěli z těch osidel vytrhnouti, tím více se jim nohy zamotávaly, tím tíže vstávali, tím častěji padali. A zezadu se hrnuly nové a nové řady a houfy, zadní se tlačili na přední a přední nemohli dál. Šik uvázl, nastal nepořádek, zmatek, a vtom na ně vyrazili „bratři“. Bili je, tepali cepy, až pláty a brnění chrastily, až helmice cvakaly.
I nastal strašlivý zápas a zmatek; z toho zděšení , hrůza mezi železnými pány, zvláště když se stal ten nebývalý div: ačkoliv bylo ještě záhy, v nešporní čas, však slunce před časem zapadlo, pojednou, náhle, jako by jím lučil٭٭ za horu. A hned byla veliká tma, že nevěděl kdo koho bíti. V té tmě se „železní páni“ sami tepali a sekali, až se dali na ústup……
٭ výrostkové, kteří z ručních praků stříleli ٭٭ vystřelil
Úkoly k textu:
1. Pokuste se zjistit význam následujících slov
cep________________________________________________________
plena ______________________________________________________
roucho_____________________________________________________
tvrz _______________________________________________________
osidlo _____________________________________________________
šik ________________________________________________________
nešpory____________________________________________________
2. Odpovězte na otázky:
a). Kdy se odehrávala bitva u Sudoměři?
b). Kolik lidí tvořilo Žižkovo vojsko?
c). Kolik měl vozů a jízdních koní?
d). Kolik mužů měl Žižkův protivník?
e). Jaká je krajina v okolí Sudoměře?
2. Pracovní list Zapomenutá pověst o drakovi Vitalij Marek

Jen málokterý dům v Litoměřicích má tak bohatou historii jako hotel Černý orel. Jeho současní majitelé o ní vědí kdeco. Je to bývalý obecní dům, v němž sídlil starostenský úřad. V jádru je dům gotický. Okolo roku 1560 byl pro měšťana Dionýsia Housku přestavěn v renesančním slohu stavitelem italského původu Ambrožem Ballim. Z rozhodnutí Ferdinanda III. se stal tento dům rytířským sídlem s názvem: „ Královský hrádek nad Labem“. Ve válečných dobách požíval císařovy ochrany - z té doby pochází nápis Salva Guarda. V létech 1724-1954 byl Černý orel majetkem obce. Roku 1834 byl rozsáhle upraven, další velké úpravy proběhly r.1956 až 1960, oprava fasády v roce 1989. Na domě se nachází kamenný reliéf, který může nepozorný návštěvník Litoměřic snadno přehlédnout. Badatelé se domnívají, že tento reliéf je velmi vzácným a pozoruhodným dokladem plastického ztvárnění pověsti, zřejmě již dávno zapomenuté. Reliéf znázorňuje jakousi nestvůru, dítě, nahého muže a lva. Tlama nestvůry, možná draka, je částečně poškozená. Nahý muž, oděný jen bederní rouškou, mává proti nestvůře kmenem stromu, snad spolu se lvem chrání dítě. Výklad výjevu upadl do zapomenutí, umístění reliéfu na tak významné budově však nemohlo být náhodné. Je to jedna z mála „dračích pověstí“ na Litoměřicku (další se týkají budyňského hradu a Hazmburku).
Více už autoři, čerpající náměty z pověstí sebraných od anonymních autorů, kantorů, vesnických písmáků, kronikářů obcí a lidí nadaných vypravěčských talentem, do knihy nedostali. Týká se to například příběhu o Mlynářově kameni, který se tyčí ve stráni nad Labem u Dolních Zálezel. Zajděte se tam podívat, procházka ze stanice Radejčín přes Dubici vám neuškodí. Na tabulce je všechno popsáno.
Litoměřicko bývalo v minulosti oblastí, kde se stýkal český a německý živel, a tudíž bylo samozřejmé, že lidová kultura obou národů se navzájem ovlivňovala nebo dokonce prolínala. Často se stávalo, že tentýž příběh byl převyprávěn do obou jazyků. Podle nátury vypravěčů bylo pravdivé jádro kvůli dramatičnosti a líbivosti značně dokrášleno, a tím ztrácelo na věrohodnosti, přesto je vypravěči i posluchači považovali za pravdivé. Pověsti mohou být brány jako historické zdroje pouze s rezervou, i když jsou téměř vždy místně i časově lokalizovány. Autoři, vědomi si této nevěrohodnosti povídaček, se drželi, pokud to bylo možné, přesných historických dat. Slovní obraty „za pradávna“, „jednou jedna“ zde téměř nenajdete. Některé kapitolky kvůli tomu jakoby mezi ostatní nepatří. A přesto, nebo právě proto, že lidská paměť je krátká, brzy i ze současných povídaček se stanou opravdové pověsti.
Otázky :
Od koho autoři pověstí nejvíce čerpali :
___________________________________________________________________________
2. Z jaké doby pochází nápis Salva Guarda :
___________________________________________________________________________
3. Proč se v názvu objevuje „zapomenutá“ pověst :
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Která další místa v okolí Litoměřic mají také „dračí“ pověst :
________________________________________________________________
5. V období renesance fasády budov zdobila tzv. sgrafita ( je i na fasádě Černého orla), najdi vysvětlení, co to bylo :
________________________________________________________________________________________________________________________________
 
3. Pracovní list - Slepý loutnista Vitalij Marek
Litoměřice jsou jedním z nejkrásnějších měst české země. Leží v požehnaném kraji, ne neprávem nazývaném zahrada Čech, na úpatí vinorodých a na ovoce bohatých výšin, na prvním místě Radobýlu a Křížové hory. Město je pro věřící významné tím, že je to sídlo biskupa. V Litoměřicích se nachází řada dobrých škol. Litoměřičtí se chlubí řadou městských znamení. jedním z nich je Rolandova socha na nároží radnice, druhým takovým znamením býval Slepcův sloup. Ten již dávno zanikl, ale pověst o něm ještě žije.
Koncem července r. 1393 zdržoval se král Václav II. se svým dvorem na Karlštějně. Pro zkrácení dlouhé chvíle panstva tam byli kejklíři i zpěváci, mezi nimi starý slepý loutnista doprovázený jeho věrným psem, čekajícím na zavolání svého pána. Jednoho dne přijel na hrad vévoda Bernard z Brunšviku a s ním jeho nadutý komorník Ludger. Komorník si všiml slepého hudebníka a vyzval ho posměšně, aby předvedl nějakou frašku. „Nejsem žádný komediant, ale soudě podle vašeho hlasu, hodil byste se k tomu vy,“ řekl slepec. Ludger za to chtěl slepce udeřit, avšak věrný pes rychle vyrazil, roztrhl mu oděv a dal se do surovce tak, že i s taseným mečem musel hanebně utéci. Po této příhodě sáhl slepý do strun svého nástroje a zazpíval svému psu píseň o věrnosti, která spoutána v lidech opět ožívá ve zvířatech. Když dozněl poslední tón, uslyšel slepec vedle sebe hlas: „ Nechť loutnistu osvěží v kuchyni a nezapomenou ani na jeho psa!“ Byl to sám král Václav II., který nepozorován, stal se svědkem události. Pomstychtivý Ludger se u svého pána za utrpěnou pohanu dožadoval zadostiučinění. Večer usedli král a jeho hosté k večeři. Když pak koloval mezi veselými druhy plný pohár, zavolal král starého loutnistu, aby svou dojemnou písní potěšil i ostatní hosty. Slepec zpíval, všichni jeho umění chválili a králův číšník musel i jemu nalít pohár vína. Pouze Ludger seděl nasupen a vévoda si stěžoval králi, jak slepec zesměšnil jeho komorníka. Václav ho však mírnil: „Lživá ústa tvého komorníka z tebe učinila blázna. Sám je vinen! Vím to velmi dobře, jak se všechno stalo, protože jsem to viděl na vlastní oči.“ S odpovědí byl vévoda spokojen, zato Ludger ne. Na vévodu se ve svém hněvu zaměřil a rozhodl se, že se svému pánovi pomstí a vykoná to, k čemu si hildesheimerští tohoto proradného sluhu dávno koupili: že odstraní vévodu. Zábava se nerušeně rozvíjela a později u vévodovy komnaty zazpíval loutnista na dobrou noc. Hluboce dojatý vévoda nabídl starému pěvci svůj vlastní pohár. Sotva však loutnista přiložil pohár k ústům, mihl se jeho pes vzduchem tak rychle, že mu pohár vyrazil z ruky a hle! Rozlité víno na podlaze šumělo a rozleptávalo kámen. Pes si několikrát lízl, ale hned po napití zcepeněl. Protože krátce před tím byl pohár viděn v rukou Ludgera, byl mu zločin dokázán a sešel rukama kata. Slepec oplakával v dojemných písních smrt svého věrného přítele – psa. Nalezl však nového ochránce. Vévoda rozhodl, že chce mít svého zachránce u sebe v Brunšviku až do konce života.Při cestě do Brunšviku však v Litoměřicích starý loutnista onemocněl a zanedlouho zemřel. Pohřben byl u svatého Michala. Vévoda nechal postavit sloup nesoucí obraz loutnisty a jeho věrného psa. Když 26. března 1511 postihlo Litoměřice zemětřesení, zřítil se i Slepcův sloup. Dnes již dávno zmizel i kostel svatého Michaela.
Otázky :
1. Který panovník vystupuje v pověsti : ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Charakterizuj komorníka Ludgera : ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Kdo zachránil vévodu : __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.Co je pověst a o jaký druh pověsti se v tomto případě jedná : _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Najdi ve větě uschovaný místní název :
Kořenářka Jíra do bylin přidala i sušené borůvkové listí.

 VkO (Peterková):
Pokuste se najít odpovědi k tomuto testu o našem hlavním městě Praze – odpovědi, o jakou památku se jedná, zapište do sešitu VkO pod názvem Praha
Praha - památky
1. Nejhonosnější a nejkrásnější pražský kostel. Hlavními staviteli katedrály byli Matyáš
z Arrasu a Petr Parléř a také Josef Mocker a Kamil Hilbert. Jsou zde uloženy korunovační
klenoty. ________________________________
2. Tento kostel je památkou barokní architektury a nachází se na Malé Straně. _______________
3. Každý turista chce v Praze zhlédnout tuto památku, když je v provozu , proto je nejlepší ji navštívit v celou hodinu. ____________________________________
4. Moderní architektura v Praze je zastoupena touto stavbou, která znázorňuje taneční pár.
_______________________________________________________________________
5. Nejdůležitější budova na Václavském náměstí, která je postavena v novorenesančním stylu a stojí před ní socha svatého Václava. _______________________________________________________
6. Tato stavba je rozhlednou a zároveň důležitým televizním vysílačem v Praze. ________________
7. Sídlo prezidenta a bývalých českých panovníků. _____________________________________
NOVÉ -
Milí šesťáci, budeme pokračovat ve VkO, snad vás zábavná forma bude bavit, pracujte na https://www.skolasnadhledem.cz/ , najděte si Občanskou výchovu nebo do vyhledávače zadejte Památky ČR (nabídne se vám přetahování) a pak Česká republika, Slovenská republika, Evropská unie (pexeso). Dále bych ráda, abyste mi na mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. poslali svou práci o Praze podle svých možností (stačí čísla otázek a odpověď).

 Nj 2 (Dycková):
Milí žáci, posílám Vám úkoly z němčiny po dobu mimořádného volna.
1) práce v PS: str. 26 (celá – kromě posledního cvičení, které je na poslech)
2) PS: str. 26 / cv. 1, 2, 3, 4
3) PS: str. 28 / cv. 4 (Phonetik) – ze slabik tvořte 9 slov
4) PS: str. 29 cv. 1
5) PS: str. 30/ cv. 2, 3, 4, 5 + 31/1, 2
6) procvičovat si a učit se slovíčka ze slovníčku a pracovního sešitu (str. 27 celá)
7) kopie opakování (2 strany) – kopii má většina žáků u sebe, jinak je možné stáhnout ji na webových stránkách školy (sekce: Ke stažení - pro žáky – UČIVO koronavirus)
Zdraví L. Dycková
Viel Glück und Gesundheit :o)
NOVÉ -
Milí němčináři (6. A – Nj1), moc Vás zdravím a posílám Vám další opakování z německého jazyka.
Pokud máš již první část úkolů hotovou, můžeš se pustit do další práce.
Začneme společně tímto elektronickým způsobem procvičovat novou lekci (Lektion 10). Tato lekce není vůbec složitá. Je v ní spoustu opakování a rozšíříme si společně naši slovní zásobu, která už vám většinou nebude úplně cizí. :o) ...pokračujte zde

Nj 1 (Dycková):
Milí žáci, posílám Vám úkoly z němčiny po dobu mimořádného volna.
1) Máte u sebe pracovní list (Essen und Trinken) – úkol: Přiřaďte k jednotlivým slovům nadřazeným jídlo a pití z odstavce pod tabulkou.
2) na základě vysvětlené gramatiky (Záporná otázka – zápis ve školním sešitě z 10. 3. 2020) vyplnit cviční v PS: str. 16 / cv. 8
3) cvičení ve školním sešitě: Odpověz celou větou na 6 otázek (POZOR: některé jsou záporné): a) Magst du Mathe?
b) Wohnst du in Prag?
c) Magst du keine Birnen?
d) Isst du keinen Ketschup?
e) Tanzt du nicht oft?
f) Isst du keinen Frühstück?
4) PS: str. 18 / cv. 1, 2
5) procvičovat si a učit se slovíčka ze slovníčku a pracovního sešitu (str. 19 celá)
Zdraví L. Dycková
Viel Glück und Gesundheit :o)

 Anglický jazyk (Štěrbová - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.):
kopie (mají u sebe) - materiály ke cvičením jsou zde
1. M&M - přečíst komiks, doplnit jména do vět
2. some/any - doplní dle pravidel ve šk. seš.
3. this, that, these, those - nová gramatika - this, that - j.č. podst. jm.
(ukazovacví zájmena) these, those . mn. č. podst. jm.
this, these - touch that, those - point (viz vysvětlení this, that, these, those 1)
4. some/any
5. Příběh o Williamovi - doplnit slověsa v závorkách do správného tvaru - přít. prostý/průběhový čas.
Př.: I play with him every day.
In this picture we are playing in the garden.
6. čtení a překlad - článek o upířích netopýrech, doplnit chybějící slova do textu
7. Podtrhni slovo, které sed liší výslovností samohlásky

Revision 1
1. some/any
2. do šk. seš. napiš, co dělají/nedělají na obr. podle př.
3. přečíst, přeložit text, doplnit chybějící slova, odpovědět do šk. seš. na otázky z cv. 4
5. přečíst text, přeložit, vytvořit otázky, napsat rozhovor s Pilar
6. vyplnit křížovku
PS: vše do str. 21/4
ostatní materiály - procvičování this, that, these, those

Aj konverzace (Nik):
Animal descriptions complete the worksheet
příloha je zde
TV -

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2020 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.