Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

projekt_1pomoc_...

FRAUS - partnerská škola

4.A

!!! Od pondělí 30.3. spouštíme vzdálenou výuku přes ŠKOLA V PYŽAMU. Veškeré úkoly, zprávy budou probíhat tam (ne zde na webových stránkách školy). Je nutné, aby byla přihlášena celá třída - všichni žáci. Aby se mohl žák/rodič připojit, pošlete e-mailovou adresu žáka/rodiče třídnímu učiteli. Až budou všechny emaily doručeny tř. učiteli, obdržíte odkaz pro přihlášení do třídy. Prosím podepisujte se příjmením žáka. Hezký den Šebová !!!
Anglický jazyk (Cerman):
Have got/haven't got
Otázky/kladné/záporné věty
Slovní zásoba lidského těla: (a body/a hand/legs/a chest/toes/fingers/an arm/a head,...atd.)
Připravit otázky a vlastní odpovědi: Where are you from? Where do you live? Where were you born? When were you born? How old are you? How are you? Do you like...?

NOVÉ - Vážení rodiče, posílám další úkoly. Doporučuji na ČT2 sledovat pořad učitelka 2.-4.třída.
M: PS2: str. 4,5,10,11,14 (co sami nezvládnou se mohou poradit se spolužákem nebo budeme řešit společně) nadále procvičovat co již umíme a geometrii
ČJ: UČ: str. 114,115,116,117,118,119 (tabulku skloňování podstatných jmen rodu ženského přepsat do ČŠ a naučit se) opakovat naučené učivo
ČT: doporučuji číst každý den nahlas
VL: UČ: přečíst stranu 16,17 a do sešitu překreslit časovou osu ze stran 10,12,15
PŘ: UČ: přečíst stránku 34,35 , do sešitu PŘ udělat výpisky z učebnice strana 31,33,34,35 - Nadpis + žluté tabulky
Hodně zdraví a sil tř.uč. Jana Šebová
 
Vážení rodiče, děti mají úkoly na tento a příští týden zapsané a vysvětlené, přesto znovu konkretizuji zadané úkoly.
M: PS1: str. 40
PS2: str. 6, 7, 8, 12, 15, 48
opakovat si písemné dělení, násobení, sčítání, odčítání, zaokrouhlování, zlomky, zápis velkých čísel a geometrii
ČJ: UČ: opakovat str. 106, 107, 108, 109
ústně str. 110, 111, 112, 113
písemně přepsat tabulku ze strany 113 do ČŠ
každý den si číst
VL: přečíst si str. 10, 11, 13, 14, 15 (připravit si obrázky)
: přečíst str. 31, 32, 33 (připravit si obrázky)
Veškerá látka bude i po příchodu do školy procvičena. Úkoly na další týden (23.3.-27.3.2020) budou mít opět uvedeny na těchto stránkách ve čtvrtek 19.3.2020.
Přeji všem pokud možno klidné dny. Šebová

Aj 1 (Vránová):
- procvičovat slovní zásobu ve slovníčku (umět napsat vše)
- dodělat v učebnici vše do str. 50 včetně
- zkusit si vyplnit str. 97 (bez poslechu)
- umět časovat slovesa „být“ a „mít“ – viz sešity školní, trénovat překlady př.I´m – jsem, ty máš-you´ve got…
NOVÉ - pracovní list je zde

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2021 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.