Žákovský parlament

 
Žákovský parlament je poradním orgánem vedení školy, která tak získává informace od žáků o jejich problémech, přáních, připomínkách, ... V žákovském parlamentu jsou zastoupeni žáci 2.-9.tříd školy.
 

Zástupci tříd v žákovském parlamentu

2.A - Burnusová, Halml
parlament 2019 foto2.B - Trojáčková, Kratěk
3.A - Tlapáková, Kudera
3.B - Horáková, Šindelářová
4.A - Hájková, Strmeňová
4.B - Pleyerová, Kňourek
5.A - Tuháčková, Hasman
5.B - Váchová, Petříčková
6.A - Horák, Novotná
6.B - Ebringerová, Jedličková
6.C - Mazánková, Trojáčková
7.A - Čepková, Beškoski
7.B - Laczková, Gabčanová
7.C - Dvořák, Řehák
8.A - Arnold, Pachir
8.B - Matzkeová, Vostrovský
9.A - Hervertová, Pekárková
9.B - Navara, Luksch
 
Zápis z jednání žákovského parlamentu ze dne 10. 9. 2019

Program:

1) Zahájení
2) Význam a činnost žákovského parlamentu:
     • Úkoly a pravomoci ŽP
     • Vyslechnout a řešit připomínky, náměty, návrhy a stížnosti žáků
     • Podporovat samostatnost parlamentu (iniciativa žáků, učitel jen jako podpůrný prostředek)
     • Přispívat k dobrému klimatu školy
3) Informace k chodu školy
     • E-peněženka – zůstatky z loňska převedeny do nového šk. roku
     • SRPDŠ – pro šk. rok 2019/2020 zůstává platba 300 Kč/žáka (100 Kč platí žáci, jež mají na škole staršího sourozence)
     • Příspěvek na lektora - všichni žáci (kromě matematické třídy) platí 300 Kč/pololetí (platbu SRPDŠ a příspěvku na lektora je třeba provést v hotovosti tř. učiteli do konce září)
     • Schránka důvěry (elektronická na webu i fyzická v budově školy)
4) Plánované akce v září 2019
     • 15. 9. průvod Litoměřičanů
     • 16. 9. cyklopeloton 7. C
     • 17. 9. vystoupení školy na Mírovém náměstí v rámci oslav 800 let Litoměřic
     • 17. 9. návštěva úřadu práce (9. B)
     • 24. 9. návštěva úřadu práce (9. A)
     • 26. 9. akce „Bubny do škol“ (1. st., 6. A, 7. C, 9. A, 9. B) – cena cca 50 Kč/os.
     • adaptační kurzy: 6. C (10.-11. 9.), 6. B (17.-18. 9.)
5) Návrhy a připomínky žáků
     • Žáci by v průběhu školního roku chtěli uskutečnit akce „Den v kostýmech“ a „Den zvířat“.
6) Společné focení členů žákovského parlamentu

Termín příštího jednání: 15. 10. 2019 v 7:30 hodin, učebna chemie