Výzva MŠMT č. 51

logo opvk

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt "Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014 - 7/2015.

Více informací o projektu naleznete zde.

Hlavní podporovaná aktivita výzvy obsahuje 3 povinné aktivity (A, B, C). Aktivity A a B se dále dělí na jednotlivé podaktivity:
Aktivita A: Koučink, mentoring a podpora pedagogických pracovníků formou asistence při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce

  • Podaktivita A1: Vzdělávání ředitelů
  • Podaktivita A2: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků školy
  • Podaktivita A3: Metodik ICT ve škole

Aktivita B: Vzdělávání pedagogických pracovníků k integraci ICT do výuky

  • Podaktivita B1: ICT – „co už máme"
  • Podaktivita B2: ICT – „co chceme"
  • Podaktivita B3: ICT – „oborové didaktiky"

Aktivita C: Evaluace