Výzva MŠMT č. 02_18_063 Šablony II.

logolink op vvv

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009200
Název projektu: Podpora společného vzdělávání na ZŠ U Stadionu - 3
Číslo jednací projektu: MSMT-21023/2018-3

Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování.
Výzva podpoří na naší škole osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta a speciálního pedagoga. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (Kluby pro žáky ZŠ, Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a Kluby pro účastníky ŠD/ŠK).

Škola si sestavila svůj projekt prostřednictvím výběru nabízených tzv. šablon aktivit:

2.II/1 - Školní asistent (personální podpora ZŠ)
2.II/2 - Školní speciální pedagog (personální podpora ZŠ)
2.II/6 - Vzdělávání ped.pracovníků ZŠ (DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost, Kariérové vzdělávání)
2.II/17 - a) Čtenářský klub
2.II/17 - b) Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
2.II/17 - c) Klub komunikace v cizím jazyce
2.II/18 - Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
2.V/11 - a) Čtenářský klub
2.V/11 - b) Klub zábavné logiky a deskových her

Schválený rozpočet projektu: 1 789 043Kč (z toho z ESF = 1 520 686,55 Kč a ze st.rozpočtu = 268 356,45 Kč)

Termín realizace projektu: 1.9.2018 - 31.8.2020