Čeština pro cizince

msmt logo

Bezplatná výuka českého jazyka
přizpůsobená potřebám žáků-cizinců ze třetích zemí

Naše škola se již v roce 2011 zapojila do rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků–cizinců z třetích zemí". Na základě tohoto programu jsou škole přidělovány finanční prostředky na krytí nákladů spojených s poskytováním výuky českého jazyka, která je přizpůsobena potřebám žáků–cizinců z třetích zemí. Tím se usnadní a umožní rychlejší integrace těchto žáků, poznání společenských zákonitostí naší společnosti a především se zabezpečí rozvoj komunikativní složky, což jim pomáhá při překonávání sociokulturních bariér.

Zpočátku jsme vzdělávali žáky pouze z naší školy, v současné době k nám docházejí na tuto výuku i žáci z jiných základních škol v Litoměřicích a okolí. Konkrétně se jedná o žáky, kteří přišli do naší země z Vietnamu, Mongolska, Azerbajdžánu či Ukrajiny, jejich počet kolísá mezi 5 a 9. Vzhledem k tomuto počtu k nim lze přistupovat individuálně. Výuka probíhá dvakrát týdně po vyučování, vždy po jedné vyučovací hodině. Vedou je zkušené učitelky jak 1., tak i 2. stupně, neboť věková struktura žáků – cizinců ze třetích zemí je 7 – 14 let. Při výuce se využívají jednak klasické učebnice českého jazyka, ale i různé doplňkové materiály, jazykové hry, používají se i interaktivní pomůcky, které má naše škola k dispozici nebo je zakoupila právě z prostředků rozvojového programu, řadu učebních materiálů si vytvářejí podle potřeby samy paní učitelky. Protože máme s touto výukou velmi dobré zkušenosti, žádáme opakovaně o finanční prostředky i na následující roky.

Vyhodnocení programu (klikněte na rok):

2013  ¦  2014  ¦  2015  ¦  2016  ¦  2017  ¦  2018