Tomáš Koval z 9.B opakovaně zvítězil v krajském kole dějepisné olympiády!

Obrovským úspěchem skončilo pro naši školu také letošní krajské kolo dějepisné olympiády, ve kterém žák 9. B Tomáš Koval s přehledem zvítězil a zopakoval tak svůj loňský úspěch, kdy rovněž nenašel v Ústeckém kraji svého přemožitele, a to ani mezi gymnazisty.

Význam loňského triumfu umocňuje i fakt, že tehdy soupeřil jako žák 8. třídy s převážně o rok staršími soupeři.
Letos se krajské kolo konalo 19. března v Ústí nad Labem a jeho tématem byla
1. světová válka v souvislostech. Mezi 31 účastníky kola jsme měli ještě jednoho zástupce – Ondřeje Strnada z 9. A. Jeho bratr Jonáš, jenž byl do loňského roku také naším žákem, se umístil na krásném 12. místě.
Vítaným bonusem je pro Tomáše také skutečnost, že letošní republikové kolo proběhne právě v Litoměřicích, a to v termínu 25.-29. května 2015. Loni se totiž pořádalo až na druhém konci republiky - v Ostravě. Tematické vymezení letošního finále je 2. světová válka v souvislostech a podmínkou účasti je pro všechny postupující vypracování písemné práce na téma „Hrdina mého regionu".
S přípravou na celostátní kolo bude Tomášovi nadále nápomocen i jeho učitel dějepisu Mgr. Václav Dycka, loňský finalista ankety Zlatý Ámos a držitel titulu nejoblíbenějšího učitele Ústeckého kraje, který zvláště oceňuje Tomášovu svědomitou přípravu na jednotlivá kola a jeho ochotu obětovat této přípravě značnou část svého volného času.
Do závěrečných bojů přejeme Tomášovi hodně štěstí a držíme mu palce, co nám síly stačí!