!!! COVID-19 !!! ... aktuální informace

Na tomto místě budeme zveřejňovat aktuální informace k provozu školy vyplývajících z mimořádných opatření Vlády ČR a MŠMT proti Covid-19

 

Testování žáků ve škole - od 3.1.2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.
Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

testovani letak

 

Screeningové testování - po 29.11.2021

Preventivní testování žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Pravidla pro testování zůstávají stále stejná. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování.

 

Screeningové testování - 22. a 29.11.2021

Dle zaslaných informací z MŠMT proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 screeningové testování žáků na onemocnění covid-19. Pokud v tento den nebude žák přítomen ve škole, bude se testovat první den příchodu do školy. Testovat se bude antigenními testy. Netestují se žáci, kteří splňují OTN (očkování - test - prodělaná nemoc). Pokud žák nesplňuje OTN a nebude se chtít otestovat, může se účastnit prezenční výuky, ale po celou dobu pobytu ve škole bude nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

 

Covid-19 ve škole / kdo o čem rozhoduje - 12.11.2021

Aktuální situace ve školách způsobuje, že je často nutné jednat ve velmi krátkém čase. Ne všude je stejná praxe a ne vždy je jasné, kdo o čem rozhoduje. Na základě nejčastějších dotazů jsme pro školy i rodiče připravili leták s informacemi o tom, za co odpovídá rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhoduje krajská hygienická stanice! (více na https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/ )

Covid 19 Prevention

 

Od 1.11.2021

Nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech (chodby, květinová hala aj.) je povinnost nosit ochranný prostředek i nadále.

Celý text informací pro školy z MŠMT naleznete zde.