Kalendář akcí

Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Ze školní fotogalerie

4boj2015_23

mesto ltm

MAP Ltm

FRAUS - partnerská škola

!!! COVID-19 !!! ... aktuální informace

Na tomto místě budeme zveřejňovat aktuální informace k provozu školy vyplývajících z mimořádných opatření Vlády ČR a MŠMT proti Covid-19

Zrušení povinného nošení ochranného prostředku od 14.3.2022

Od 14.3.2022 se ruší povinnost nosit ochranný prostředek ve škole, a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se v škole. Nikdo tedy není povinen ve škole nosit ochranný prostředek (roušku, respirátor).

Zároveň upozorňujeme, že již nyní nejsou v platnosti žádná mimořádná covidová opatření, která by výhradně upravovala provoz a výuku školy. Platí však, že je nutné ve vztahu ke COVID-19 respektovat obecná pravidla.

 

Zrušení povinného testování ve školách od 19.2.2022

Od 19.2.2022 se již nebudou ve škole testovat žáci ani zaměstnanci. Nadále platí, že žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy (škola takového žáka nemůže vpustit do výuky). Nadále bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu. Z povinného nošení jsou vyjmuti (1) žáci usazeni ve třídě, (2) žáci při hodinách Tv a Hv, (3) osoby se závažným zdravotním důvodem (nutno prokázat lékařským potvrzením).

 

Nové informace k povinnému testování platné od 31.1.2022

Testovat se nově nebudou muset žáci a zaměstnanci školy, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu. Pro prokázání této skutečnosti je nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení a předložit ho třídnímu učiteli nebo vedení školy.

Dále informujeme, že osobám uvedeným v předchozím odstavci, kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým.

 

Testování žáků ve škole - od 3.1.2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni.
Dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci. V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.).

testovani letak

 

Screeningové testování - po 29.11.2021

Preventivní testování žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.

Pravidla pro testování zůstávají stále stejná. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování.

 

Screeningové testování - 22. a 29.11.2021

Dle zaslaných informací z MŠMT proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 screeningové testování žáků na onemocnění covid-19. Pokud v tento den nebude žák přítomen ve škole, bude se testovat první den příchodu do školy. Testovat se bude antigenními testy. Netestují se žáci, kteří splňují OTN (očkování - test - prodělaná nemoc). Pokud žák nesplňuje OTN a nebude se chtít otestovat, může se účastnit prezenční výuky, ale po celou dobu pobytu ve škole bude nosit příslušnou ochranu úst a nosu.

 

Covid-19 ve škole / kdo o čem rozhoduje - 12.11.2021

Aktuální situace ve školách způsobuje, že je často nutné jednat ve velmi krátkém čase. Ne všude je stejná praxe a ne vždy je jasné, kdo o čem rozhoduje. Na základě nejčastějších dotazů jsme pro školy i rodiče připravili leták s informacemi o tom, za co odpovídá rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhoduje krajská hygienická stanice! (více na https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/ )

Covid 19 Prevention

 

Od 1.11.2021

Nadále platí, že žáci při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, nemusí nosit ochranný prostředek. Ve společných prostorech (chodby, květinová hala aj.) je povinnost nosit ochranný prostředek i nadále.

Celý text informací pro školy z MŠMT naleznete zde.

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

  • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
  • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
  • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
  • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
  • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
  • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
  • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
  • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2022 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.