Kalendář akcí

po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Žáci Rodiče Učitelé Ostatní

Blížící se akce

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Ze školní fotogalerie

dravci

FRAUS - partnerská škola

>>> ZÁPIS DO 1.ROČNÍKU ...VÝSLEDKY + Další INFO

SEZNAM školních potřeb a další informace před nástupem do 1. třídy

Seznam školních potřeb a pomůcek pro žáky budoucí 1.třídy je ke stažení zde.

Pracovní sešity na Aj/Nj nakoupí třídní učitelka hromadně a bude uhrazeno z ePeněženky na začátku školního roku. Proto je potřeba vložit na ePeněženku dostatečný objem finančních prostředků (1 200 Kč – informace k ePeněžence a variabilní symbol žáka obdrží rodiče 1. září 2021).

V průběhu září donese každý žák 1 balení (krabici) papírových kapesníků.

Na začátku školního roku budeme vybírat následující příspěvky (hotově):
SRPDŠ – 300 Kč (pokud má žák ve škole sourozence, tak jen 100 Kč)
Lektor cizího jazyka – 1. pololetí školního roku – 350 Kč

V případě nejasností pište na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


VÝSLEDKY zápisu do 1. ročníku

Vážení rodiče,
děkujeme Vám za projevený zájem o naší školu podáním přihlášky Vašeho dítěte do 1. ročníku. Omlouváme se těm rodičům a dětem, kterým jsme pro velký počet zájemců nemohli vyhovět.
K zařazení dítěte do 1. ročníku naší školy jsme postupovali podle vyhlášených kritérií pro školní rok 2021/2022 (v daném pořadí).

Konečný seznam přijatých dětí do 1. ročníku:

zapis vysledky 2021


Několik informací k výuce cizích jazyků a co škola nabízí žákům školy - zde.

Koho se zápis týká?
Zapisují se převážně děti, které k 31. srpnu 2021 dovrší šesti let a děti, kterým byl v minulém školním roce 2020/21 povolen odklad povinné školní docházky.

ORGANIZACE ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

ZŠ LITOMĚŘICE, U STADIONU 4 PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Vzhledem ke krizovým opatřením budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 probíhat BEZ osobní přítomnosti dětí.

> Pokud máte zájem o přihlášení dítěte k zápisu (v řádném termínu nebo po odkladu), klikněte zde
> Pokud máte zájem o vyřízení odkladu povinné školní docházky, klikněte zde
> Kritéria pro přijímání dětí do prvního ročníku pro rok 2021/2022, klikněte zde
...

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce:

o Pokud máte zájem o přijetí Vašeho dítěte na naší školu, vyplňte a odešlete elektronickou přihlášku zde - možné od 11.3.2021

o Vytištěnou a podepsanou přihlášku spolu s kopií rodného listu dítěte, doručte do školy v období od 1. do 21. dubna 2021 jedním z následujících způsobů:

 1. Poštou – originál podepsaná žádost
  2. Osobním podáním – ve všední dny mezi 8:00 - 12:00 nebo dle tel. domluvy
  3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (bez elektronického podpisu není možné žádost přijmout, nestačí naskenovaná podepsaná žádost!!!)
  4. Datovou schránkou školymy7dk7a 

o Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy po dobu nejméně 15 dnů. V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazečům bude přidělen registrační kód, který bude vygenerováný a odeslaný na e-mail zákonných zástupců po odeslání elektronické přihlášky.

 • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě
o Dle § 37, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) informuje škola zákonné zástupce o možnosti odkladu:
Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky:

o Zákonní zástupci podají v termínu od 1. do 21. dubna 2021 žádost o odklad povinné školní docházky – ke stažení zde jedním z uvedených způsobů:

 1. Poštou – originál podepsaná žádost
  2. Osobním podáním – ve všední dny mezi 8:00 - 12:00 nebo dle tel. domluvy
  3. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (bez elektronického podpisu není možné žádost přijmout, nestačí naskenovaná podepsaná žádost!!!)
  4. Datovou schránkou školymy7dk7a

o Dle § 37, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) je třeba, aby zákonný zástupce k žádosti o odklad povinné školní docházky doložil:

 • doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
 • doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pozn.: vzhledem k současné situaci je možné, že si zákonní zástupci nestihnou vyřídit včas všechny potřebné dokumenty. V tom případě si v termínu podají žádost o odklad a v nejbližším možném termínu dokumenty dodají.

o Dle § 37, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon):

 • Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.
 • Více informací na: http://www.msmt.cz/file/40102/ - odstavec 5. a 6.

o Rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky bude k vyzvednutí u ředitele školy do 30 dnů od přijetí přihlášky.


Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022:

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4, že ve školním roce 2021/2022 budou otevřeny 2 třídy 1. ročníku s počtem do 27 žáků na třídu.

V případě velkého zájmu žadatelů o přijetí dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku naší základní školy a z důvodu omezené kapacity počtu žáků v těchto třídách bude ředitel školy při přijímání žáků postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):
Přednostně se přijímá dítě:
1. s trvalým pobytem ve spádovém obvodu ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 – viz vyhláška města Litoměřice č. 1/2007 (zde), v platném znění
2. Dítě, jehož sourozenec bude ve školním roce 2021/2022 žákem ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4.

V případě, že tato kritéria nestačí, bude o přijetí žáků rozhodnuto losováním.

Facebook - školní profil Youtube - školní kanál RSS kanál - novinky

Kontakt

Základní škola Litoměřice
U Stadionu 4
41201 Litoměřice

 

tel. (škola): 416 574 920-1
tel. (ŠD): 416 574 926
fax: 416 574 943
reditel@ustadionu.cz
Datová schránka: my7dk7a

 

IČO: 46773401 příspěvková organizace
zřizovatel: Město Litoměřice


Odkaz na mapu

Žákovské konto - vstup

akce e-penezenka

ePeněženka

Pokud máte problémy s načítáním žákovského konta z ePeněženky – návod ZDE

Partnership

Naše škola spolupracuje s několika zahraničními školami.

partnerská škola Heinrich Nonbibra Schule 
partnerská škola Schule Alpnach 
partnerská škola Barchando

Vítejte ... Welcome ... Willkommen

 • Jsme základní školou nabízející výuku anglického a německého jazyka rodilým mluvčím již od 1.třídy
 • Žáci školy každoročně absolvují výměnné pobyty u našich partnerských škol
 • Žákům 6.tříd nabízíme rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů
 • V mezinárodním průzkumu úrovně vzdělávání TIMSS jsme se mezi školami ČR umístili na 4.místě
 • Zapojujeme se do projektů financovaných z EU (Erasmus+, ...)
 • Vzděláváme i mimořádně nadané žáky ve spolupráci s PPP
 • Žákům s diagnostikovanými poruchami (dyslexie, dysgrafie, vady řeči ...) pomůže dyslekticko-ambulantní poradna a logopedická péče při naší škole
 • Žáci se mohou realizovat v široké nabídce zájmových útvarů

Kde nás najdete - mapa

Copyright © 2021 Základní škola U Stadionu 4 v Litoměřicíh. Všechna práva vyhrazena.