Předkrm (vyjádření MěÚ) - návrat k rozsahu školního stravování do původního režimu

Zdravím,
zasílám pro další distribuci žákům, rodičům, pedag. pracovníků atd. avizovanou změnu rozsahu služeb školního stravování poskytovaného CŠJ Litoměřice, o které jsem mluvila na poradě ředitelů škol minulý čtvrtek - znovu potvrzuji, jak jsem říkala na poradě, ZMĚNA JE ÚČINNÁ OD 1. ŘÍJNA 2017 !!!

Po vyhodnocení 1,5 roku praxe nařízené ČŠI, kdy strávník musel v ceně oběda povinně odebrat polévku, zkonstatovala PO CŠJ Litoměřice, že návyky školních strávníků se nezměnily, polévku konzumují jen v minimální míře, odmítají ji odebírat, a i když je jim podávána, většinou ji vracejí zpět a dochází tak k významnému plýtvání potravinami. Odbor ŠKSaPP obdržel několik písemných stížností od rodičů, zpětná vazba zákonných zástupců během rodičovských schůzek byla i ve II.pololetí šk. roku 2016/2017 nadále negativní. Proto Rada města Litomoěřice schválila usnesením č. 497/18/2017 ze dne 31.8.201 rozsah školního stravování v původním režimu, kdy součástí oběda školního stravování může být jak polévka, tak i předkrm, kterým se rozumí malá porce lehkého jídla, která se podává před samotnou konzumací hlavního jídla tj. zeleninový salát, ovocný salát, jogurt, tvaroh, ovoce či další, a to za předpokladu dodržení výživových norem dle shora uvedené vyhlášky.

Snahou CŠJ Litoměřice, jako PO zřízené městem Litoměřice za účelem poskytování školního stravování všem školám na území města, je nabízet rozmanitou škálu výběru „zdravých“ předkrmů (splňujících výklad CŠI ze dne 5.5.2016 - viz příloha - „předkrm je malá porce lehkého jídla, která se podává před samotnou konzumací hlavního jídla“), hlavního jídla i dezertů v souladu s výživovými normami dle shora uvedené Vyhlášky a umožnit tak strávníkům VOLBU v návaznosti jejich běžné stravovací návyky.

S pozdravem

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru ŠKSaPP