Jak válčili husité aneb Ktož jsú boží bojovníci

V pátek 13. února se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili v tělocvičně výukového programu Agentury Pernštejni na téma „Jak válčili husité".

Účinkující zábavnou formou přiblížili žákům toto důležité období českých dějin, především výzbroj a taktiku křižáckého i husitského vojska a další okolnosti, které přispěly k bojovým úspěchům husitů. Někteří žáci se v průběhu programu proměnili v husitské vojáky, kteří si mohli osahat a vyzkoušet část husitské výzbroje i výstroje či vytvořit osádku husitského válečného vozu. Na závěr účinkující žákům připomněli, že ačkoli byl program především o válčení, vždy je mnohem lepší řešit mezilidské konflikty nenásilnou cestou. Podle ohlasů publika můžeme konstatovat, že se všem zúčastněným třídám program velice líbil.