Prosincové akce školní družiny

Ve dnech 16.12. - 18.12. 2014 proběhl v prostorách školní družiny VÁNOČNÍ JARMARK. Děti ze všech oddělení se na tuto každoroční akci pečlivě připravovaly.

Za pomoci svých vychovatelek vyrobily mnoho dárků a drobností s vánoční i jinou tematikou, které si mohli za symbolickou cenu koupit nejen děti a rodiče naší školy, ale i široká veřejnost. V nazdobených stáncích si výrobky děti prodávaly samy. Příjemnou atmosféru všem vytvořily také melodie vánočních písní, ochutnávka cukroví a podávaný dětský vánoční punč. Výtěžek z prodeje posíláme každoročně naší kamarádce do Indie, která si za něj pořídí co potřebuje.

Ve středu 17.12.2014 se děti ze školní družiny účastnily slavnostního obřadu na MěÚ v Litoměřicích VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. Pásmo pro malé občánky a jejich rodiče nacvičila s dětmi paní vychovatelka Martina Guderová. Za doprovodu kytary a flétny se opět podařilo našim dětem vehnat do očí rodičů slzy štěstí a uvědomit si, že mít děťátko je ten největší dar na světě.

Poslední den v tomto kalendářním roce tj.19.12.2014 se ve školní družině nadělovalo. Zvuk zvonku přilákal děti ze všech oddělení na chodbu k nazdobenému stromečku. Společně si všichni zazpívali vánoční koledy, rozzářily se prskavky a rozdávaly se dárky. V každém oddělení se mohou děti radovat ze stavebnic LEGO, fotbalových a jiných balonů.

Do nového roku si všichni přáli hlavně zdraví!