Kruhy spojují ZŠ U Stadionu se školou Barchando v Keni

Pátek 24.října byl na Základní škole U Stadionu ve znamení projektu Kruhy. Již několik let se žáci seznamují formou besed, výstav a přednášek s prací neziskové organizace ShineBean, jejíž činnost nám zprostředkovává paní Rokůsková.

Činnost organizace se mimo jiné zaměřuje i na rozvoj partnerství mezi českými a keňskými školami. A právě se Základní školou v Barchandu jsme navázali spolupráci. Ta začala dopisováním mezi žáky. Dopisovacím jazykem se stala angličtina.
A jak plynul čas, objevila se nabídka na společný projekt, který by zpracovávali žáci obou škol. První část projektu s názvem Kruhy se uskutečnila právě v pátek. V přípravném období žáci přinášeli do školy předměty, které mají kruhový tvar. V den projektu každá třída shromážděné předměty přinesla do tělocvičny, kde z nich vytvořila opět kruh. Tak se na ploše tělocvičny rozrůstaly kruhy jednotlivých tříd, které zároveň tvořily dohromady velký kruh. A bylo zajímavé vidět, co různých předmětů má kruhový tvar, od CD disků, přes nástěnné hodiny, gumičky do vlasů, kola od koloběžky, mincí, zkrátka přehršel nečekaných věcí.
Další hodiny se nesly v duchu poznávání života dětí v Keni, jednak pomocí materiálů od ShineBean, a jednak vyhledáváním na internetu. Kreslili jsme vlastní představy o životě v Keni a kladly otázky paní Rokůskové, která byla projektu přítomna. Každá třída se rovněž zamýšlela nad způsobem života člověka a vytvořila velkou postavu, do níž své názory a pocity zobrazila.
Závěr projektu se odehrál v tělocvičně školy, kde se všichni sešli s výsledky své práce a společně se vyfotili pro děti z Keni. Výstupy projektu poputují do Keni a za nějaký čas se i my seznámíme s pojetím našeho života v představách keňských dětí.