Žáci myslí před zimou na lesní zvířátka

Děti školy ani letos v zimních měsících nenechají lesní zvěř na holičkách. Zapojily se do sběru kaštanů pro Okresní myslivecký spolek Litoměřice, který zajistí, aby se plody dostaly ke zvířátkům.
Každý rok se spoléháme na naše nejmladší žáky a jejich rodiče, že svým jednáním podpoří velmi ušlechtilý a smysluplný záměr této akce. Žáci společně nasbírali téměř 6,1 t kaštanů. Všem dětem a rodičům děkujeme.

Nejlepších osmnáct sběračů pak za odměnu vyrazilo 15. října 2014 do Parku Mirakulum v Milovicích. Pro některé to byla repríza, ale nikdo se nenudil. Lanové centrum, podzemí, bludiště, hrad, obří houpačky a jiné atrakce doslova lákaly k ochutnávce. Nejvíce se děti pobavily u holandských mini koz, kde mohly kozy hladit, krmit a fotit se. Na okraji lesní stezky v oboře odpočívali majestátní daňci evropští s krásnými skvrnami na hřbetě. Velkou zvířecí rodinku doplňovala zvířátka ze záchranné stanice v Pátku u Poděbrad. K velmi čiperným patřily veverky, a ptáci. Liška s jezevcem se k činnosti nevyprovokovali. Naštěstí se počasí celkem vydařilo. V tomto koutě naší republiky bylo sice zataženo, ale bez vydatného deště. Děti si přivezly drobné suvenýry a především nevšední zážitky, o kterých mohou vyprávět svým kamarádům.

Poděkování patří Okresnímu mysliveckému spolku v Litoměřicích za příspěvek na dopravu. Dále děkujeme panu Drbalovi za obětavost při vážení kaštanů.