Ekologická exkurze v okolí Litoměřic (9.B)

Deváťáci vyrazili 10.6. na exkurzi do přírody k NPR Bílé stráně s odbornými pracovníky Správy CHKO České středohoří. Dozvěděli se od Mgr. Ondřeje Nitsche, co je jejich náplni práce, jak pečují o přírodu a krajinu, o geologií, historií a probíhajícímu projektu LIFE.

Přiblížení k tomu , aby zdejší krajina vypadala tak jako před sto lety, pomáhají sekáči s kosami, kozy, ovce , probíhá záchrana vzácných rostlin a živočichů.

Žáci si v praxi vyzkoušeli práci zoologa. Ing. Martin Vlček jim umožnil vylovit živočichy z rybníka a provézt určováním druhů a monitoring do databáze živočichů. S botanikem Mgr. Kateřinou Tremlovou, vyhledávali kvetoucí orchideje, vstavače nachového, pryžce a další vzácné rostliny.

Žáci si ekologickou výuku v přírodě pochvalovali, odcházeli s hezkými zážitky a obohaceni o nově objevené trasy v okolí Litoměřic.