Žáci 8. tříd se zúčastnili chemické show

Ve středu 30.9.2020 se naši žáci osmých tříd zúčastnili Benefiční chemické show pořádané litoměřickým Gymnáziem J. Jungmanna pod vedením RNDr. Adély Marschallové Rumlerové, MBA.

Díky této show si naši žáci mohli vyzkoušet řadu efektních pokusů a získali odpovědi na spousty zvídavých otázek i vysvětlení některých přírodních jevů. Navíc i podpořit Hospic sv. Štěpána. Celá akce se u našich žáků setkala s velkým úspěchem a po cestě zpět probírali jednotlivé pokusy, které viděli, případně u nich asistovali.