Organizace závěru školního roku

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k vyhlášeným opatřením ohledně provozu škol ze strany MŠMT Vás chceme informovat o tom, jak bude probíhat organizace na naší škole v posledních týdnech tohoto školního roku.

1. stupeň
 • Výuka bude i nadále dle nastavených pravidel
 • Od 3.6. bude jednou týdně probíhat výuka cizích jazyků s aprobovanými jazykáři – žáci budou vypracovávat zadané úkoly ve škole pod dohledem učitelů Aj/Nj
Žáci devátých ročníků
 • Žákům devátých ročníků končí příprava na přijímací zkoušky ve čtvrtek 4.6. a nadále již nebudou pravidelně docházet do školy
 • Stejně jako ostatní žáci se budou moci zúčastnit aktivit pro žáky druhého stupně (mimo jiné je nutné odevzdat zapůjčené učebnice)
2. stupeň
 • Vzhledem k nejnovějším opatřením ze strany MŠMT je od 8.6. umožněna přítomnost žáků druhého stupně ve škole - žáci budou mít možnost se ve škole zúčastnit konzultací, třídnických hodin a socializačních aktivit dle zájmu, při dobrovolné účasti, za dodržení hygienických podmínek nařízených MŠMT – třídní učitel včas informuje žáky o termínu schůzky ve škole
 • Všichni žáci musí při prvním vstupu do školy odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – ke stažení zde
 • Pravidelná výuka dle rozvrhu nebude vzhledem k personálně – organizačním možnostem školy zavedena, nadále bude probíhat výuka na dálku
Pro všechny žáky
 • Učebnice se budou vybírat a rozdávat až v září (s výjimkou žáků devátých tříd)
 • Ve dnech 29. a 30. června bude žákům uděleno ředitelské volno z důvodu probíhající rekonstrukce v budově školy
 • Vysvědčení se bude předávat v pátek 26. června (podrobnosti budou včas zveřejněny - naleznete zde)
 • Během vysvědčení se žáci budou fotit na památku tohoto školního roku