Informace k nástupu žáků 1.st. do školy

Vážení zákonní zástupci,
tímto připomínáme pondělní začátek dobrovolné docházky do školy pro žáky prvního stupně (platí pouze pro již nahlášené žáky). Sraz před školou bude v 8:00. Dle nařízení MŠMT je nutné, aby se žáci již před školou seřadili do skupin, do kterých budou docházet a nemísili se s žáky ostatních skupin.

Možnost odpolední účasti ve škole je pouze pro 1. – 3. třídy (připravte si pro paní vychovatelky lísteček s časem odchodu vašeho dítěte). Žáci 4. třídy budou mít do 12:00 a žáci 5. třídy do 12:30. Poté odchází (po obědě) samostatně domů.
Nezapomeňte (pokud jste ještě neodevzdali) přihlášku a ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ !!! Bez tohoto nebude žák vpuštěn do školy. V případě dotazů se můžete obrátit na TU popř. zástupce ředitele školy.

Mgr. Milan Sluka, ředitel školy