Naše škola se zapojila do projektu EDISON

V období od 3.2. do 7.2.2020 se naše škola zapojila do projektu EDISON spoluorganizovaný s partnerem AIESEC Plzeň. V rámci projektu nás navštívili 4 zahraniční stážisté/studenti ve věku 18-25 let, Begimay z Kyrgyzstánu, Clifford z Indonésie, Saleh z Bangladéše a Natalya z Ukrajiny.

Zahraniční tým po dobu jednoho týdne prostřednictvím prezentací, diskuzí a interaktivních her seznámil žáky se svou zemí a kulturou. Hlavní motiv projektu bylo poznání cizích kultur a zemí, odstranění předsudků a mezikulturních bariér, motivace ke studiu cizích jazyků, a také zlepšení v komunikaci v anglickém jazyce.

Velké poděkování patří rodině Popa, která stážistům zajistila ubytování po dobu pobytu v Litoměřicích.