Vánoční besídka žáků 2. A

Žáci si pro své rodiče a prarodiče připravili zpěv tradičních vánočních koled, ale i moderních vánočních písní, které si spolu zazpívali v pondělí 16. 12. 2019.

Tento předvánoční čas si zpestřili i výrobou vánočních svícnů a Betlémů.