Žáci 9. tříd navštívili Památník Terezín

Ve čtvrtek 17. října se žáci obou našich devátých tříd zúčastnili vzdělávacího semináře v Památníku Terezín. Po úvodní přednášce v Muzeu ghetta,

která bylo mimo jiné věnována diskriminaci Židů od r. 1933 a hlavní funkci ghetta Terezín, následoval dokumentární film a prohlídka samotného muzea. Po krátké přestávce měli žáci možnost navštívit několik objektů bývalého ghetta, včetně expozice dobové modlitebny a Magdeburských kasáren, kde byla k vidění i zrekonstruovaná ubikace vězňů. Následně se žáci vydali přes márnici, obřadní síň a kolumbárium na židovský hřbitov a do krematoria. Celodenní seminář byl zakončen prohlídkou bývalé věznice gestapa v Malé pevnosti, kde panovaly zvláště kruté podmínky života a násilí páchané na vězních zde bylo na denním pořádku. Vzhledem k tomu, že počasí nám většinu dne přálo, tak jsme i zpáteční cestu do Litoměřic absolvovali pěšky.
Terezínským ghettem prošlo během okupace na 155 000 židovských mužů, žen a dětí 35 národností, na 35 000 z nich zde zemřelo v důsledku hladu, stresu, nemocí a nelidského zacházení. Velká část ostatních zahynula ve vyhlazovacích táborech na východě. Tematice holocaustu je na naší škole věnována dlouhodobá pozornost, o čemž svědčí i skutečnost, že se této akce zúčastňují naši žáci v posledních letech každý rok.