Adaptační pobyt žáků 6.C

Ve dnech 9.-11.9.2019 se žáci 6.C zúčastnili adaptačního pobytu pod vedeních zkušených lektorů. Čekal je čas plný her, sportování, ale hlavně poznávání nových kamarádů ze třídy.

Počasí přálo, tak celé dny strávili v přírodě, v okolí Litoměřic. Po 2 noci spali mimo své domácí pelíšky, vystoupili tak ze své komfortní zóny. Zažívali i spoustu nočních dobrodružství .... však taková procházka bez svítilny v ztemnělém a tichém lese .... to byla výzva!
Ve středu odpoledne se jistě už těšili domů na rodiče a sourozence. I když je jasné, že nové zkušenosti a zážitky ze začátku týdne v nich zanechali nesmazatelnou stopu, přesto ve čtvrtek - jako řádní tvrďáci - dorazili k výuce.