Červnové akce školní družiny

V červnu naše školní družina navštívila park V. Havla, kde se konaly zajímavé odpolední akce pro děti.

První z nich - POLYTECHNIKA, KTERÁ TÁHNE - byla zaměřena na ukázky z oblasti robotiky, elektrotechniky, virtuální reality, modelářství, dronů, ale také se zde děti mohly dozvědět zajímavosti z oblasti včelařství, zpracování vlny nebo dřeva. U stánků a dílniček si tyto dovednosti měly možnost prakticky vyzkoušet.

Po druhé nás do parku natáhl program pro školní družiny v rámci projektu AFRIKA DUN DUN. Ocitli jsme se na pár chvil v úplně jiném světě a nasávali atmosféru africké kultury. Někdo vyráběl figurky, jiný zase masky, ale na závěr nás spojil tradiční rytmus bubnů. Každý měl možnost půjčit si svůj bubínek a být všeho součástí, což byl opravdu nevšední zážitek.

Obě akce byly velmi zdařilé a tomu odpovídá i velmi vysoká účast našich žáků.