Deváté třídy se opět loučily divadelním představením

Jak je na naší škole už více než 20 let zvykem, loučí se žáci devátého ročníku divadelním představením. Letos 9.a upravila pro své přestavení pohádku Princ a Večernice, kterou předvedla pod názvem Tři švagři. Jejich spolužáci z 9.b si pro své představení vybrali tradiční pohádku O 12 měsíčkách. ...foto z akce 9A + 9B

Ačkoli tréma sehrála svou roli, obě představení se velmi vydařila, publikum z řad žáků všech ročníků bylo vděčné a spokojené a herce odměnilo bouřlivým potleskem. Stejného uznání se žákům dostalo i při představení pro rodiče a blízké v podvečerních hodinách. Divadelní představení devátých tříd se stala neodmyslitelnou součástí končícího školního roku a hlavně loučení s devátým ročníkem. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů v další etapě jejich života. A někdy snad na viděnou.