Úspěch žáků na soutěži v poznávání rostlin

Koncem května se naší žáci zúčastnili "Jarního poznávání rostlin" pořádané v Litoměřicích na ZŠ Boženy Němcové. Celkem zde soutěžilo 56 žáků a žákyň okresu Litoměřice.

Naši školu reprezentoval Jan Brychta - žák 4. ročníku - a ve své kategorii získal 1.místo. Stejně tak Anežka Čapková - v kategorii 9. tříd - získala své 1. místo. Poděkování za účast patří i Silvě Netáhlové a Michaele Hlouškové - žákyním 7. ročníku.