Žáci 6.A+B návštívili Národní technické muzeum v Praze

Žáci tříd 6.A a 6.B s třídními učitelkami Mgr. Hanou Kodešovou a Mgr. Renatou Štulcovou se 11. 6. 2019 vydali do Národního technického muzea.

Ráno se vyjíždělo brzy, už v půl osmé. Pan řidič Karel Průša v příjemně klimatizovaném autobuse prozradil chlapcům a děvčatům heslo na wifi, takže byli okamžitě všichni v sedmém online nebi a v klidu dojeli do Prahy.
Protože naše třídy přijely do muzea jako první návštěvníci, bylo muzeum ještě prázdné a klidné. V muzeu si děti prohlédly tradiční exponáty starých aut a vlaků, do kterých mohly i nastoupit. A také modely letadel, mezi nimiž byl též legendární Spitfire.
Po této prohlídce si žáci na koženkových sedačkách ve vstupní hale rozbalili svačiny a když se posilnili, přišla pro ně pracovnice muzea s pracovními listy a odvedla si je na aktuální výstavu Made in Czechoslovakia. Tam si děti ve speciální expozici zopakovaly ve zkratce dějiny naší země od roku 1918 a poté řešily úkoly v pracovních listech, které se týkaly vynálezů a výrobků naší republiky právě mezi lety 1918 – 1993.
Muzeum je ale veliké, takže ho žáci poté procházeli ve skupinkách další hodinu, vybírali si expozice podle svých zájmů. Někdo šel zkoumat expozici architektury, jiní expozice astronomie, tiskařství nebo třeba hutnictví či techniku v domácnosti.
Když třídy muzeum opouštěly, bzučelo to tam jako v úle, protože kromě obou našich šestek tam dorazily další školy z Prahy.
Po muzeu odvezl pan řidič děti do „mekáče“, kde si to žáci podle jejich vlastních slov „opravdu užili“.
Počasí bylo slunečné, všude klimatizace a hodně legrace.