Nejúspěšnější žáci školy převzali ocenění z rukou starosty

Podobně jako v loňském roce byli i letos v gotickém hradu oceněni nejlepší žáci litoměřických škol. Z naší školy byli tentokrát nominováni Anežka Čapková (9. A), Daniel Schuster a Martin Háva (oba žáci 8. A).

Všichni tři jmenovaní dosahují dlouhodobě vynikajících studijních výsledků a opakovaně obsazují přední příčky v nejrůznějších soutěžích a olympiádách. Například Daniel Schuster obsadil v tomto školním roce 2. místo v krajském kole dějepisné olympiády, Martin Háva se může pochlubit 2. místem v okresním kole matematické i fyzikální olympiády a ještě k tomu i 2. místem v okresním kole soutěže z anglického jazyka. Stejně jako Martin Háva, tak i Anežka Čapková se ocitla mezi oceněnými již podruhé, neboť letos nenašla přemožitele v soutěži poznávání rostlin a dosáhla výborného umístění v okresním i krajském kole biologické olympiády.
Všichni nominovaní žáci obdrželi z rukou starotsty knihu Dějiny města Litoměřic a několik dalších cen s logem 800 let Litoměřic. Slavnostní večer zpestřilo též vystoupení talentovaných žáků základní umělecké školy a na závěr i pohoštění.
Všem oceněným žákům k jejich úspěchu srdečně gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.