Týdenní akce žáků 3.A a 5.C

Z 28.5.-29.5.2019 jsme měli akci "spaní ve škole". Začali jsme besedou o šikaně, kyberšikaně a vztazích ve třídě, pak jsme hráli míčové hry a nechyběla v noci stezka odvahy.

Další den jsme hned po snídani pokračovali " Narozeninovým dnem". Jedli jsme a pili, hodovali ... ňam, to byla dobrota!
Ve čtvrtek 30.5.2019 jsme jeli na exkurzi - na Mělník. Počasí nám přálo - viděli jsme Kostnici, chrám sv. Petra a Pavla s varhanním koncertem, Mělnické muzeum s kulturně-zábavným programem "O starých řemeslech a činnostech". Prostě to bylo senza.
Závěrem tohoto týdne byl "Den dětí" - projektový den, kdy jsme šli za poznáním historie našeho města Litoměřice. Týden jsme zakončili zmrzlinou.
To byl týden! žáci 3.A a 5.C