Čtyřkilometrová venkovní učebna třídy 4.A

Na páteční den jsme si měli donést baterky a stačil batůžek. Smysl byl jasný – půjdeme ven a někam do tmy. A bylo to tak.

První zastávku jsme měli v tunelu pod Baštou, kterým kdysi projížděla jednokolejná železniční trať. Očima i nosem jsme zjistili využití tohoto půlkilometrového tunelu dnes. Pokračovali jsme dál, podél Labe a sledovali zástavbu domů, pod kterou jsme se jěště před chvílí ocitali. Došli jsme až ke Kávě s párou, obdivovali historickou lokomotivu a náš nos dostal nový vjem. Na řadu přišla i chuť, protože jsme si po celém tom pátraní objednali dortíky. Zrak měl po celou dobu naší tématické vycházky plno práce – orientovat se v prostoru, prohlédnout stavby, zjistit informace z tabulí a cedulí. Zapsali jsme si to každý po svém, někteří fotografovali nebo črtali. Celé to bude mít pokračování ještě ve škole, v lavicích, kde v terénu získané poznatky utřídíme na papír.
Ošklivě se tomuto způsobu vyučování říká, že byl uplatněn multisenzoriální přístup. Ale v praxi to bylo velice příjemné. Jen nás některé z toho bolely nohy... bude to chtít masáž, takže ani hmat nepřijde zkrátka. :-)