9.B chce žít bez karambolů

V úterý 12. 6. 2018 se 9. B vydala na litoměřické výstaviště, aby se zúčastnila preventivní akce „Do života bez karambolů“. Jednotlivá stanoviště žákům předávala zajímavé informace zaměřené např. na prevenci kriminality nebo na bezpečnost při jízdě v autě či na motorce.

Žáci si mohli vyzkoušet základy první pomoci či jak se chovat při úpalu a úžehu. Nejvíce se žákům líbilo stanoviště, kde si mohli nasednout přímo do vozidla, které simulovalo dopravní nehodu. Se zájmem také sledovali práci kriminálních techniků a koordinaci těla svých spolužáků při zkoušce brýlí, které simulovaly požití alkoholu či drog. Také zde se žáci měli možnost seznámit s prací probační a mediační služby, navštívit stanoviště K-centra, dopravní či poříční policie a pořádkové jednotky, u níž si mohli vyzkoušet její výstroj. Celé dopoledne rychle uteklo a žáci si kromě zajímavých informací odnesli i několik drobných dárků. Všem se nám tato akce moc líbila.