Sportovní Den dětí

Sportovní Den dětí tradičně i netradičně uspořádala naše škola pro žáky druhého stupně. Horký 1. červen 2018 nám opět vyšel vstříc slunným počasím, a tak jsme strávili celé dopoledne na našem školním sportovišti.

Díky poloze naší školy jsme vlastně byli celé dopoledne už pěkně v přírodě. Žáci byli rozlosování do smíšených družstev a během dopoledne absolvovali dvanáct disciplín. Již tradičně se soupeřilo se šťouchadly, běžkovalo na trávě, běhalo s kufry po běžecké dráze, házelo boty do baketbalového koše, kopalo na branku rugbyovým míčem a chodilo na chůdách. Pro legraci jsme zařadili též nové disciplíny, a to jízdu na kole bez šlapek, štafetu se švihadly, překážkový běh housenky. Zda ještě platí pořekadlo o zlatých českých ručičkách, jsme se pokusili zjistit ve štafetě, při které žáci zatloukali hřebíky. O osvěžení během horkého dne se postaral svým sponzorským darem pan Petr Skokan, který nám věnoval pro děti báječnou malinovku. A kdo si vypil malinovku, mohl se dál osvěžovat pitím pitné vody ze školního pítka nebo se nechat pokropit mobilní fontánkou či se schovat do stínu stromů. Na závěr dne jsme se všichni těšili nejvíce, protože to již tradičně závodily všechny třídy ve smíšené štafetě 8 x 200 m, což je opravdu pro žáky adrenalinový zážitek. A pak už se rozdávaly ceny vítězům. Kromě diplomů také báječné koláče, které nám věnovala jako sponzorský dar pekárna Kodys & Hamele.