Manuál online učebnice Aj (Oxford)

Manuál pro rodiče:
1. Klikněte na živý odkaz ONLINE MATERIÁLY KE STAŽENÍ ZDARMA
2. zelený odkaz For Parents-pro rodiče (dětem, co už zvládají základní fráze z angličtiny můžete nechat samostatně či pod Vaším dozorem For Learners - viz manuál pro studenty níže)
3. opět zeleně Oxford Parents
4. Vyberte požadovanou učebnici-viz ikony v Student’s Sites:
    1. třídy Happy House level 1 (žluté)
    2.-3.třídy Happy House level 2 (žluté v odkazu, pak červená úroveň 2)
    4.třídy Happy Street 1 (modré)
    5.-9.třídy Project 1-4, dle úrovně skupiny
    6.-7.tř matematici Englush Plus (zatím chybí v nabídce, ale slíbili průběžně doplňovat)
nebo vybrané položky pro další procvičování angličtiny v sekci Welcome to Oxford Parents např písničky, říkanky, poslechy, aktivity pro výrobu různých věcí nejčastěji z papíru atd. vše dle věku dětí (age 6-10 znamená pro věkovou kategorii 6-10 let dítěte)
5. Vyberte kategorii např. u učebnice Happy House v nabídce GAMES-hry dle jednotlivých lekcí, PICTURE DICTIONARY-obrázkový slovníček, SONGS-písničky, STORIES-příběhy z učebnice, DOWNLOADABLES-materiály k vyrábění a použití např. záložka do knížky, masky...
u učebnic Project 1-4 dle ročníku a úrovně jazyka jsou v nabídce vydání novější než používáme na naší škole, proto vypadají trošku jinak - shodují se ale v probraném učivu(gramatice), tedy je lze použít při domácím procvičování např. Project 1 - možnost výběru kategorie PICTURE DICTIONARY-obrázkový slovník, PHRASE BUILDER-fráze používané v anglickém jazyce, TESTS-testy, PHONETIC SYMBOLS- znaky používané ve výslovnosti, UNIT 1-6-lekce dle učebnice s podkategoriemi GRAMMAR-gramatické jevy probírané v dané lekci, PRONUNCIATION-výslovnost, LISTENING+AUDIO-poslechy k jednotlivým cvičením, TESTS-testy, VOCABULARY-slovní zásoba z lekce
 
Manuál pro studenty:
1. Klikněte na živý odkaz ONLINE MATERIÁLY KE STAŽENÍ ZDARMA
2. zelený odkaz For Learners-pro studenty
3. znovu zelený odkaz Find the Student´s Site for your English Language coursebook...
4. Young Learners - 1. třídy Happy House level 1 (žluté)
    2.-3.třídy Happy House level 2 (žluté v odkazu, pak červená úroveň 2)
    4.tř Happy Street 1
    Teenage Learners - 5.-9.tř Project 1-4 dle úrovně skupiny
    6.-7.tř. English Plus 1
Vyberte požadovanou učebnici dle rozpisu výše
5. Vyberte kategorii např. u učebnice Happy House v nabídce GAMES-hry dle jednotlivých lekcí, PICTURE DICTIONARY-obrázkový slovníček, SONGS-písničky, STORIES-příběhy z učebnice, DOWNLOADABLES-materiály k vyrábění a použití např. záložka do knížky, masky...
u učebnic Project 1-4 dle ročníku a úrovně jazyka jsou v nabídce vydání novější než používáme na naší škole, proto vypadají trošku jinak - shodují se ale v probraném učivu(gramatice), tedy je lze použít při domácím procvičování např. Project 1 - možnost výběru kategorie PICTURE DICTIONARY-obrázkový slovník, PHRASE BUILDER-fráze používané v anglickém jazyce, TESTS-testy, PHONETIC SYMBOLS- znaky používané ve výslovnosti, UNIT 1-6-lekce dle učebnice s podkategoriemi GRAMMAR-gramatické jevy probírané v dané lekci, PRONUNCIATION-výslovnost, LISTENING+AUDIO-poslechy k jednotlivým cvičením, TESTS-testy, VOCABULARY-slovní zásoba z lekce