PSPP

Vážení rodiče,
na níže uvedených webových stránkách je možné procvičovat v době uzavření školy specifické poruchy učení.
Na těchto webových stránkách věnovaných reedukaci a prevenci specifických poruch učení se nacházejí materiály, které se těmto poruchám věnují.
http://naprava.spu.sweb.cz/
http://www.kaminet.cz/
NOVÉ - pracovní listy na rozvoj zrakového vnímání jsou zde
NOVÉ 2 - pracovní listy na rozvoj zrakového rozlišování podobných písmen jsou zde
NOVÉ 3 - pracovní listy na čtení s porozuměním jsou zdezde
NOVÉ 4 - pracovní listy na práci s textem jsou zde