5.B

!!! Od pondělí 30.3. spouštíme vzdálenou výuku přes ŠKOLA V PYŽAMU. Veškeré úkoly, zprávy, online výuka budou probíhat tam (ne zde na webových stránkách školy). Aby se mohl žák/rodič připojit, pošlete e-mailovou adresu žáka/rodiče třídnímu učiteli. Následně obdržíte odkaz do třídy. !!!

Anglický jazyk (Cerman):
There is/there are... slovosled ve větách. Předložky: (behind/in front of/next to/between/under/on/in). Modální sloveso "can".
Doplnit pracovní sešit na stranách 50/51 a slovní zásoba z učebnice ze stran 52-59

NOVÉ 2 - Ahoj děti.
Určitě už víte, že se ve škole neuvidíme hóóóódně dlouho. Věřím, že máte splněné úkoly, které jsme si společně zadali. Protože do školy pravděpodobně půjdete až za dva měsíce, musíme změnit náš způsob výuky. Od pondělí 30. 3. se společně budeme scházet každý den vždy v 9:00 hodin na vzdálené výuce v programu Škola v pyžamu. Budete k tomu potřebovat počítač s kamerou a mikrofonem (tablet, chytrý telefon). Abych vás do tohoto programu mohla přihlásit, potřebuji vaši e-mailovou adresu. Paní učitelka na ICT říkala, že ji všichni máte (pokud ne, použijte po dohodě s rodiči tu jejich). Pošlete mi ji zde.
Doufám, že program Škola v pyžamu bude fungovat a že se v pondělí společně uvidíme nebo si aspoň budeme psát.
Hezké dny a těším se na vás v pondělí.
Matematika - výsledky + další info ... zde
 
NOVÉ - Ahoj, děti. Minulý týden jsme se ještě ve škole společně domluvili, že se vždy ve čtvrtek podíváte na stránky naší školy, kde budete mít nové úkoly na domácí samostudium. Úkoly z matematiky a českého jazyka jsme si zadali na čtrnáct dní, proto si myslím, že vám ještě nějaké zbyly a další si zadáme až příští čtvrtek.
Nezapomeňte: M3-15/3 Zkuste zapsat, když to nepůjde, nevadí. K desetinným číslům se vrátíme společně.
15/8 Pozor na to, co musíte počítat jako první.
16 Tuhle stranu neděláte.
Sčítání a odčítání zlomků je opakování.
21/5, 6 Neděláte.
Jestli vám něco nepůjde, poproste rodiče, určitě vám rádi pomohou nebo si cvičení poznačte a uděláme ho společně ve škole.
ČJ-při určování druhů číslovek používejte tabulku v učebnici
Jediný úkol, který bude nový, bude z vlastivědy. Přečtěte si v učebnici kapitolu o 1.světové válce a písemně odpovězte na otázky za článkem. Kdo si vzal sešit, bude psát do něj, kdo ho nemá, bude psát na papír, který si potom do sešitu nalepí.
Děti, vím, že se vám do úkolů nechce, ale je třeba zatnout zuby a pustit se do nich. Učte se, odpočívejte, ať se vám nemoc vyhýbá a ve čtvrtek zase mrkněte na stránky školy.
Vážení rodiče, děti mají úkoly na tento a příští týden zapsané a vysvětlené, přesto znovu konkretizuji zadané úkoly.
M2: 39 narýsovat do sešitu geometrie
57
M3: 12-21 do školního sešitu
: PS 13
UČ: 73-79 číst
VL: 30-35 číst
ČJ: PS: 16, 26, 29
UČ: 130-139
Úkoly vypracovat do školního sešitu, spolupracují s tabulkami v učebnici.
Úkoly na další týden (23.3.-27.3.2020) budou mít opět uvedeny na těchto stránkách ve čtvrtek 19.3.2020.
Přeji všem pokud možno klidné dny. Studená

Anglický jazyk (Trtková):
– učeb.s. 63 – na A3 papír, který dostali, projekt o svém městě/ vesnici – bylo v hodině vysvětleno
- pracovní sešit s.77 slovíčka opsat a naučit – do slovníčku( je to opakování) , bude test , konkrétně Culture, English across the curriculum , Your project
- pracovní sešit vpředu s. 49 – 51 hotová , je to opakování a přípravná cvičení na test
NOVÉ - pokračovat v učebnici s.64 a v PS s.52, slovíčka napsat a naučit ze s. 77/6A, pouštět si známe písničky z CD, materiály, které jsem dnes vložila do vašich pomůcek ve škole v hale, si ponechte na později, zatím nevyplňujte. S pozdravem, Eva Trtková

Aj konverzace (Nik):
Review the names of the buildings in town, eg , hotel school shop etc. Complete the worksheet.
příloha je zde