4.B

!!! Od pondělí 30.3. spouštíme vzdálenou výuku přes ŠKOLA V PYŽAMU. Veškeré úkoly, zprávy, online výuka budou probíhat tam (ne zde na webových stránkách školy). Aby se mohl žák/rodič připojit, pošlete e-mailovou adresu žáka/rodiče třídnímu učiteli. Následně obdržíte odkaz do třídy. !!!
NJ (Wogurková):
Opsat a naučit slovíčka z PS str 27
Piš věty do ŠS – zvířata z UČ str.21 + UČ 22/4 – odkud pocházejí (Př. Der Pinguin kommt aus Antarktis.)
PS 21/6b – doplň člen určitý (Artikel), člen neurčitý 1.pád (Nominativ), člen neurčitý 4.pád (Akkusativ)
Uč 24/8b – piš otázky (Př. Fuβball spielen – Spielst du Fuβball?)
PS 24/11 – rozděl slova a opiš na řádek
Opakuj slovíčka 1. a 2. lekce
Procvičuj časování sloves: kommen, heiβen, mögen, sein, wohnen, machen (viz. UČ str. 12, 20)
NOVÉ -
26.3.2020 - 9.4.2020
1) Tuto tabulku opiš do sešitu a opakuj si 1. a 4.pád podstatných jmen
DER (Hund) DIE (Katze) DAS (Pferd) DIE (Mäuse)
(množné č.)
1. pád
DER - DIE - DAS - DIE
EIN - EINE - EIN --------
MEIN - MEINE - MEIN - MEINE
DEIN - DEINE - DEIN - DEINE
KEIN - KEINE - KEIN - KEINE
4. pád
DEN - DIE - DAS - DIE
EINEN - EINE - EIN --------
MEINEN - MEINE - MEIN - MEINE
DEINEN - DEINE - DEIN - DEINE
KEINEN - KEINE - KEIN - KEINE
Příklad: 1.pád
Das ist der Hund. - To je ten pes.
Das ist eine Hund. - To je nějaký pes.
Das ist mein Hund. - To je můj pes.
Das ist dein Hund. - To je tvůj pes
Das ist kein Hund. - To není pes. (To je žádný pes.)
Příklad: 4.pád
Ich habe den Hund. - Mám toho psa.
Ich habe einen Hund. - Mám nějakého psa.
Ich habe meinen Hund. - Mám mého psa.
Ich habe deinen Hund. - Mám tvého psa.
Ich habe keinen Hund. - Nemám psa. (Mám žádného psa.)
2) Překládej tyto věty do ŠS dle vzoru, piš rod v němčině a pád (ve větě):
Vzor: To je moje kočka. - DIE (Katze), 1. pád, Das ist meine Katze.
1. Je to tvůj kůň?
2. On nemá psa.
3. My máme motýla.
4. To není tygr.
5. Máš nějaké zvíře?
6. Odkud pochází klokan?
7. Je to ten vlk?
8. Máš ějaké morče?
9. To není lev.
10. Je to tvůj králík?
3) Zopakuj si tuto gramatiku v UČ 23/Denk nach!

Učivo pro žáky 4.B, zatím k 20.3.2020
Čítanka do strany 91.
Český jazyk učebnice pročíst do str.135, pracovní sešit doplnit do str. 38.
Geometrie-učebnice str.34 a 35 pročíst a zapsat na papír.
Matematika 2.díl –učebnice do str.6, pracovní sešit doplnit do str.4.(Pokud by děti v pracovním sešitě čemukoliv nerozuměly, tak ať to cvičení nechají nedoplněné.)
Vlastivěda do strany 20 pročíst.
Přírodověda –učebnice do str. 47 pročíst, pracovní sešit doplnit do str. 22.
Podle aktuální situace, budu učivo doplňovat na další dny. Dana Burešová

AJ (Happy Street) / Frü:
Učebnice str. 40 – 47
- přečti si vše nahlas
- vypiš si do slovníčku slovíčka a nauč se je zpaměti, nauč se slovíčka napsat
Pracovní sešit – kromě poslechových cvičení vypracovat str. 51 – 57
str. 52 / 2 a str. 55 / 1, 2 – předložky IN (v), ON (na), UNDER (pod)