2.A

!!! Od pondělí 30.3. spouštíme vzdálenou výuku přes ŠKOLA V PYŽAMU. Veškeré úkoly, zprávy, online výuka budou probíhat tam (ne zde na webových stránkách školy). Aby se mohl žák/rodič připojit, pošlete e-mailovou adresu žáka/rodiče třídnímu učiteli. Následně obdržíte odkaz do třídy. !!!
Anglický jazyk pro 2.A (Me) - domácí příprava do 24.3.
Učebnice s. 32 a 33 - umět slovíčka i psát,
s. 34 - nová slovíčka: a tail, big teeth
s. 35 - říci o sobě jakou barvu mají moje vlasy, oči : I have got blond...hair.
I´ve got blue eyes.
Pracovní sešit s. 29 - popsat zvířata (ve škole podle poslechu doplníme čísla) - možno hrát jako hru - rodič popíše zvíře, dítě hádá.
s. 30 - doplnit a vybarvit vlasy dětí
s. 31 - vybarvit vlasy a oči a pak doplnit do vět

NOVÉ - Vážení rodiče, milé děti,
všechny vás zdravím a moc na vás myslím. Věřím, že učení vám jde jako po másle :)
Abychom byli ve větším kontaktu a výuka pro děti byla zajímavější rozhodla jsem se, že pokyny pro výuku budeme společně realizovat přes Školu v pyžamu. Kde budou mít děti na nástěnce vždy připravenou práci na týden, pomůcky k výuce, které používají ve škole a další materiály.
Abych vás mohla do třídy přidat je nutné mi zaslat vaší emailovou adresu a poté zaregistrovat vaše dítě přes tento odkaz: https://www.skolavpyzamu.cz/otsfq
Školu v pyžamu bych chtěla začít realizovat od pondělí, až budu mít kontaktní emaily na všechny rodiče. Do pátku 27. 3. mají děti práci zadanou, tak doufám, že to většina stihne, abychom mohli všichni plynule navázat. Dále doporučuji sledovat ČT2 pořad UčíTelka a procvičovat si tak učivo 1. a 2. třídy.
Matematiku procvičovat na webových stránkách:
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://www.h-edu.cz/
https://www.matyskova-matematika.cz/
Písanku 3. díl máte již nyní připravenou ve škole k vyzvednutí v květinové hale. Vyzvednout si jí tam můžete v pátek nebo v pondělí a to mezi 8:00 – 12:00 h. Prosím vás, abyste se ve škole nezdržovali, pouze si našli podle jména svou písanku u cedulky 2. A.
Děkuji vám za spolupráci a neváhejte mi kdykoliv napsat. Doufám, že jste všichni v pořádku a zdraví a společně tohle těžší období překonáme.
Vaše učitelka Markéta Altmanová
 
Vážení rodiče,
prosím vás o spolupráci na školní přípravě vašich dětí. Posílám úkoly na období od 11. 3. do 27. 3. 2020.

Český jazyk
- Všechny cvičení nejprve s dětmi udělat ústně a vysvětlit si a poté samostatně napsat a následně zkontrolovat.
- Žluté tabulky v učebnici naučit zpaměti a každý den opakovat, nadále opakovat tvrdé a měkké souhlásky a slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
- Psací úkoly z učebnice psát do ČJ-D.
UČ s. 9 , PS s. 13, 14
UČ s.10
UČ s. 11 , PS s. 15
UČ s. 12 , PS s. 16
UČ s. 13 , PS s. 18
UČ s. 14 , PS s. 19
UČ s. 15 , PS s. 20
Písanka – dopsat do konce, pozor na str. 27 nové písmeno X, nejprve ho nacvičit.
HČÍT s. 58 – 71, tajenky zapisovat do křížovky na poslední straně.
Opakovací a procvičovací papír s. 53/c) d) e) a s. 54/a) b)
Každý den číst libovolné knihy – jednu z nich celou přečíst, zapsat do čtenářského deníku a poté přinést do školy.
Matematika
- Pravidla ke každému prostředí najdete na konci 1. dílu matematiky.
- K procvičování matematiky používejte www.skolasnadhledem.cz (návod na první straně 2. dílu)
a klasické matematické počty v oboru do 100 v psané formě i zpaměti.
- Procvičujte násobilku 1, 2, 3, 4 a 5 zpaměti pomocí násobilkové tabulky.
PS s. 20/1-3, 21/6, 8, 22/celá, 23/6, 8-10, 24/celá, 25/5-9, 26/1-3, 27/celá, 28/1-4,6, 29/7,10-12
Prvouka
- V učebnici si přečíst kapitolu, povídat si o tom, hledat v encyklopediích nebo na internetu a následně plnit úkoly v PS.
UČ s. 45 a PS s. 54, 55, opakování PS s. 56, 57
UČ s. 46, 47 a PS s. 58, 59
Přeji vám pokud možno hezké a klidné dny.
Markéta Altmanová

Aj 1 (Vránová):
- procvičovat slovní zásobu na téma zvířata, školní věci, jídlo, části hlavy– viz přední desky v učebnici angličtiny+sešit zezadu
- dodělat v učebnici co nemají do str.35 včetně
- nové téma (dům) procvičovat psanou podobu částí domu – viz sešit na angličtiny zezadu+učebnice str.36-39, 41
NOVÉ - pracovní list je zde